Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Zbigniew
Nazwisko: Siewert
Miejsce urodzenia: Kowalewo Pomorskie
Data urodzenia: 27-12-1951
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ryszard Siewert był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Siatka" nr rej. 7659 prowadzonej od 23.01.1982 do 30.11.1983 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Toruniu, w związku z jego działalnością związkową na terenie Zakładu Włókien Chemicznych "Chemitex-Elana” po wprowadzeniu stanu wojennego. Akta złożono w archiwum pod sygn. 1064/II. Akta o sygn. 1064/II zniszczono 03.01.1990 za protokołem brakowania nr 1/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa RSD 15/82 prowadzonego od 29.04.1982 do 25.05.1982 przez Wydz. Śledczy KW MO w Toruniu dot. kontynuowania działalności w NSZZ "Solidarność" oraz kolportowania nielegalnych wydawnictw na terenie Torunia. Ryszard Siewert został zatrzymany 30.04.1982 i oskarżony o kontynuowanie działalności NSZZ "Solidarność”, uczestniczenie w zebraniach i kolportaż wydawnictw związkowych. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu (1 Ds. 724/82) 29.05.1982 został oskarżony o to, że od 13.12.1981 do 29.04.1982 w Toruniu jako członek NSZZ "Solidarność” zorganizował i kolportował na terenie Zakładu Włókien Chemicznych "Chemitex-Elana” i "Ema-Apator” oraz miasta Kowalewa, nielegalne wydawnictwa. Śledztwo zamknięto 25.05.1982. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 106/III. IPN By 082/53 (106/III).
Akta w sprawie karnej (II K.48/82) prowadzonej od 29.05.1982 do 22.06.1982 przez Sąd Wojewódzki w Toruniu dot. R. Siewerta oskarżonego o kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie Torunia. Zatrzymany 30.04.1982 i umieszczony w Areszcie Śledczym w Toruniu. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu (1 Ds. 724/82) z 29.05.1982 został oskarżony o to, że od 13.12.1981 do 29.04.1982 w Toruniu jako członek NSZZ "Solidarność” zorganizował i kolportował na terenie Zakładu Włókien Chemicznych "Chemitex-Elana” i "Ema-Apator” oraz miasta Kowalewa, nielegalne wydawnictwa. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu (II K. 48/82) z 22.06.1982 został uniewinniony. Zwolniony z aresztu 22.06.1982. IPN By 54/11-17.
Akta tymczasowo aresztowanego Ryszarda Siewerta prowadzone od 03.05.1982 do 22.06.1982 przez Areszt Śledczy w Toruniu. Aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Toruniu (1Ds.724/82) z 30.04.1982 w związku z podejrzeniem o działalność w NSZZ «Solidarność», wydawanie i kolportaż wydawnictw w czasie stanu wojennego. Zwolniony 22.06.1982 na mocy wyroku uniewinniającego wydanego przez Sąd Wojewódzki w Toruniu. IPN By 232/20 (38/677).
Zarejestrowany 10.06.1989 pod nr 15647 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Banda" nr rej. 15611, prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Toruniu w okresie od 03.06.1987 do 19.07.1989. Sprawa została założona związku z kontrolą operacyjną grupy działaczy NSZZ «Solidarność», którzy wystąpili do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z wnioskiem o zarejestrowanie NSZZ «Solidarność» Pracowników Zakładów Włókien Chemicznych "Elana" w Toruniu. Ryszard Siewert był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» ZWCh "Elana". Inicjator komunikatu z 23.06.1989 opublikowanego przez KZ NSZZ «Solidarność» dotyczącego bojkotu b. funkcjonariusza Wydz. Śledczego WUSW w Toruniu ubiegającego się o pracę nauczyciela akademickiego na UMK w Toruniu. Był figurantem SOS o krypt. "Siatka". Materiały 2.08.1989 złożono do archiwum pod sygn. 2351/II. IPN By 081/1347 (2351/II).
Rejestr przesłuchanych świadków prowadzony przez Wydz. Śledczy KW MO w Toruniu od 07.07.1976 do 14.02.1990. W danych o postępowaniach karnych w okresie trwania stanu wojennego występuje R. Siewert (nr postępowania 15/82), aresztowany 30.04.1982, uniewinniony. IPN By 076/57.
.