Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Pachowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 24-12-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W zainteresowaniu SB znalazł się z racji nawiązania przez siostrę znajomości z sekretarką ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, rozpracowywaną pod kryptonimem „Ara-78”. Kontrwywiad PRL wytypował Piotra Pachowskiego do nawiązania kontaktu z „Ara-78” i planował wykorzystanie znajomości w celach operacyjnych. Sprawę zakończono z powodu odmowy współpracy i w związku „ze zmianą koncepcji operacyjnej”. W dzienniku rejestracyjnym MSW sprawę zarejestrowano w kategorii „zabezpieczenie”. Materiały złożone 31.08.1982 w archiwum Biura "C" MSW pod nr. 16719/I-k zostały zniszczone w 1985 r. (protokół brakowania nr 84). Zachowany mikrofilm o sygnaturze archiwalnej 14784/1. IPN BU 001043/3165 (14784/1)
.