Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Alfred
Nazwisko: Wandelt
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 10-01-1932
Imię ojca: Edward
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa kontrolna agencyjnego rozpracowania Rozpracowywany jako członek organizacji kierowanej przez Witolda Witaka, działającej w pow. warszawskim i uczestnik akcji mających na celu „rozsiewanie antypaństwowej i antyradzieckiej propagandy”. Sprawę zakończono w październiku 1950 (formalnie 29.12.1955) po aresztowaniu członków organizacji i przekazaniu sprawy do sądu. Materiały sprawy zostały złożone w archiwum 27.07.1956 pod nr 43906. Odnotowany w kartotece pomocniczej Biura „C” MSW w dziale „Nielegalne organizacje po wyzwoleniu” jako „członek nielegalnej organizacji młodzieżowej bez nazwy”. IPN BU 0203/3908 (43906/II)
Akta śledcze Aresztowany 2.10.1950 w Józefowie jako członek nielegalnej organizacji działającej w pow. warszawskim. Objęty śledztwem pod zarzutem udziału w organizacji, która dążyła do zmiany „przemocą ustroju Państwa Polskiego” poprzez „zdobywanie broni, zrywanie plakatów i flag narodowych, umieszczanie haseł antypaństwowych oraz wychwalając Rząd RP w Londynie i gen. W. Andersa.” Sprawę przekazano do sądu. IPN BU 0207/4835 (14784/III)
Akta sądowe Za działalność od marca 1948 do 5.10.1950 w nielegalnej organizacji na terenie pow. warszawskiego, której celem było „obalenie przemocą ustroju Państwa Polskiego” poprzez „pozyskiwanie członków, gromadzenie broni, zrywanie flag państwowych i plakatów propagandowych, prowadzenie akcji propagandowych” skazany 23.07.1951 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na rok więzienia, utratę praw na rok i przepadek mienia. Zwolniony z więzienia 5.10.1951. Wyrok uległ zatarciu postanowieniem Sądu Wojewódzkiego dla m. st. Warszawy z 11.05.1965. IPN BU 1064/230 (SR 559/51)
Materiały ewidencyjne Odnotowany w kartotece Biura „B” MSW przez Wydz. VI tegoż biura jako właściciel pojazdu, którego obecność zaobserwowano 29.05.1974 w pobliżu placówki dyplomatycznej Wielkiej Brytanii w Warszawie. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.