Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Daniel Józef
Nazwisko: Dyrek
Miejsce urodzenia: Lubin
Data urodzenia: 27-07-1966
Imię ojca: Józef
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Daniel Dyrek był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Anons" nr rej. Sz 39226 prowadzonej od 18.04.1988 przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie. Został zarejestrowany do sprawy pod nr. Sz 39423 w dniu 14.05.1988, jako podejrzany "o nielegalną propagandę polityczną". Sprawa dotyczyła informacji podanej przez Studenckie Radio "Amigo", należące do Akademii Rolniczej w Szczecinie, o tworzeniu się uczelnianej "Solidarności". Sprawę zakończono "rozmową ostrzegawczą i poinformowaniem władz administracyjnych". W dniu 31.05.1988 sprawę zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum pod sygn. 17034/II. IPN Sz 0053/476 (17034/2) mikrofilm.
.