Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Helena
Nazwisko: Obara
Nazwisko rodowe: Jaros
Miejsce urodzenia: KOŃSKIE
Data urodzenia: 05-05-1951
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Przejęte przez SB po wprowadzeniu stanu wojennego związkowe akta personalne dot. Heleny Obara pełniącej funkcję Przewodniczącej Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Końskich. Akta o sygn. IPN Ki 08/242 (796/II).
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanej Heleny Obara. Była Przewodniczącą Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Końskich. Internowana 13.12.1981 decyzją nr 179/81 KWMO w Kielcach. Zarejestrowana 22.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Kielcach do Akcji „Jodła” pod nr KI 20307. Osadzona w OO w Kielcach. Zwolniona 23.12.1981 decyzją nr 15/81 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 07/226 (IV/2346/229), mikrofilm IPN Ki 028/227 (IV/2346/229).
Akta penitencjarne internowanej. Internowana 13.12.1981 decyzją nr 179/81 KWMO w Kielcach. Osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniona 23.12.1981 decyzją nr 15/81 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 45/327 (8/J/81).
Po zwolnieniu z internowania kontrolowana operacyjnie przez SB. Zarejestrowana 16.01.1982 pod numerem KI 20622 przez Wydział II KWMO w Kielcach do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Księgowa". KE początkowo prowadził Wydział II KWMO w Kielcach, a następnie Wydział V KWMO w Kielcach i Pion V RUSW w Końskich. Po zakończeniu internowania, objęta intensywnym rozpracowaniem z uwagi na działalność w strukturach NSZZ "Solidarność', pełnienie funkcji Przewodniczącej Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Końskich. Prowadzenie KE krypt. "Księgowa" zakończono, materiały sfilmowano i złożono 10.10.1988 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 13125/II. Akta nie zachowały się, pozostał mikrofilm 12125/II. IPN Ki 025/1497 (13125/II) mikrofilm.
.