Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Leon
Nazwisko: Michalski
Miejsce urodzenia: Skarżysko Kościelne
Data urodzenia: 11-04-1932
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zdzisław Michalski został zarejestrowany 30.10.1980 pod nr KI 18927 do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Metalowiec" nr rejestracyjny KI 937, prowadzonej przez Wydział III/III-A KWMO w Kielcach, a następnie przez RSB KMMO w Skarżysku-Kamiennej i Pion V RUSW w Skarżysku-Kamiennej w okresie od 08.09.1970 do 29.01.1990. W ramach SO krypt. "Metalowiec" SB kontrolowała Zakłady Metalowe "PREDOM-MESKO" w Skarżysku-Kamiennej. Zdzisław Michalski został objęty rozpracowaniem jako wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" na terenie zakładu. Materiały dotyczące Z. Michalskiego wyłączono 31.01.1990 ze SO krypt. "Metalowiec", nie zachowały się. Wybrakowane przez SB RUSW w Skarżysku-Kamiennej z większości dokumentacji operacyjnej akta SO krypt. „Metalowiec" złożono 12.02.1990 w Archiwum Wydziału "C WUSW w Kielcach pod sygn. 2936/IV. Akta o sygn. IPN Ki 014/1893 (2936/IV).
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Zdzisława Michalskiego, wiceprzewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładach Metalowych "PREDOM-MESKO" w Skarżysku-Kamiennej. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 146/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w OO w Kielcach. Zwolniony 20.01.1982 decyzją nr 105/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN KI 07/189 (IV/2346/191), mikrofilm IPN KI 028/189 (IV/2346/191).
Akta internowanego. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 146/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. Zwolniony 20.01.1982 decyzją nr 105/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Kr 45/296 (5/I/81).
.