Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alfred
Nazwisko: Mastyna
Miejsce urodzenia: Mnichów
Data urodzenia: 28-10-1925
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Alfreda Mastyny. Był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Kielcach, organizatorem i uczestnikiem strajku oraz akcji protestacyjnych. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 228/81 KWMO w Kielcach. Zarejestrowany 22.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Kielcach do Akcji „Jodła” pod nr KI 20290. Osadzony w OO w Kielcach. Zwolniony 12.01.1982 decyzją nr 74/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 07/188 (IV/2346/190), mikrofilm IPN Ki 028/188 (IV/2346/190).
Akta internowanego Alfreda Mastyny. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 228/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony 12.01.1982 decyzją nr 74/82. Akta o sygn. IPN Ki 45/288 (6/I/81).
.