Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Dekarczyk
Miejsce urodzenia: Międzypole
Data urodzenia: 25-08-1949
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Florentyna
Dodatkowe informacje:

Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział III Karny wyrokiem z dnia 17.03.2009 unieważnił wyrok wydany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Kielcach 07.04.1982.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dotyczące śledztwa prowadzonego wobec Tadeusza Dekarczyka i innych podejrzanych o rozklejanie 13.12.1981 na terenie dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej plakatów, wzywających władze do uwolnienia internowanych członków NSZZ "Solidarność". Sprawę zarejestrowano pod nr RSD-17/81. Śledztwo prowadzono pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach. Zatrzymany 15.12.1981, internowany, a następnie decyzją prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach tymczasowo aresztowany 24.12.1981. Materiały skomasowano z aktami dot. innych osób i złożono 22.02.1984 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Kielcach pod sygn. 7596/III. Akta o sygn. IPN Ki 012/274 t. 3 (7596/III).
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Tadeusza Dekarczyka. Był wiceprzewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w Elektrowozowni PKP w Skarżysku-Kamiennej. Internowany 15.12.1981 decyzją nr 348/81 KWMO w Kielcach. Zarejestrowany 22.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Kielcach w ramach Akcji „Jodła” pod nr KI 20199. Osadzony w OO w Kielcach. Decyzją prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach od 24.12.1981 tymczasowo-aresztowany w związku z prowadzonym śledztwem o kontynuowanie działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego. Akta o sygn. IPN Ki 07/62 (IV/2346/62), mikrofilm IPN Ki 028/62 (IV/2346/62).
Akta internowanego. Internowany 15.12.1981 decyzją nr 348/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w OO w Kielcach. Decyzją prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach od 24.12.1981 tymczasowo-aresztowany, od 28.12.1981 przeniesiony do rejestru tymczasowo-aresztowanych i osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 45/77 (17/I/81).
Sprawa Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach dotycząca T. Dekarczyka i innych. Został objęty śledztwem od 19.12.1981, nakazem Prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach 24.12.1981 tymczasowo-aresztowany i oskarżony o kontynuowanie działalności związkowej po 13.12.1981 oraz rozlepianie plakatów wzywających władze do uwolnienia internowanych członków NSZZ "Solidarność". Sprawę wraz z aktem oskarżenia 28.12.1981 skierowano do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 92/13 (Pg. Śl. II 2/81).
Akta penitencjarne. Aresztowany tymczasowo 24.12.1981 w związku z oskarżeniem o rozlepianie plakatów wzywających władze do uwolnienia internowanych członków NSZZ "Solidarność". Osadzony 28.12.1981 w AŚ w Kielcach. Zwolniony 15.01.1982 na mocy postanowienia Wojewódzkiego Sądu Garnizonowego w Kielcach o uchyleniu tymczasowego aresztowania. Akta o sygn. IPN Ki 290/12.
Sprawa przed Wojskowym Sądem Garnizonowym w Kielcach przeciwko Tadeuszowi Dekarczykowi i innym, oskarżonemu z art. 48 ust 1 i art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym o kontynuowanie działalności związkowej po 13.12.1981 oraz rozlepianie plakatów wzywających władze do uwolnienia internowanych członków NSZZ "Solidarność". Wyrokiem WSG w Kielcach z dnia 14.01.1981 został uniewinniony. Po wniesieniu rewizji przez podprokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach ppor. Edmunda Białego, Sąd Najwyższy Izba Wojskowa uchylił 19.02.1982 zaskarżony wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Kielcach 07.04.1982 wydał wyrok skazujący T. Dekarczyka na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę 15 000 zł. Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział III Karny wyrokiem z dnia 17.03.2009 unieważnił wyrok wydany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Kielcach 07.04.1982. Akta o sygn IPN Ki 91/1 (Sg. W 10/82).
Tadeusz Dekarczyk został zarejestrowany 23.02.1983 pod numerem KI 21903 przez RSB KMMO w Skarżysku-Kamiennej do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Wspólnik" o tym samym nr rejestracyjnym. Objęty kontrolą operacyjną z uwagi na aktywną działalność w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" i utrzymywanie kontaktów z innymi działaczami związku. Rozpracowanie zakończono i materiały KE krypt. "Wspólnik" złożono 24.04.1986 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 12761/II. Akta KE "Wspólnik" uległy zniszczeniu podczas pożaru w 1988 roku. Pozostał mikrofilm. Mikrofilm o sygn. IPN Ki 025/1273 (12761/2).
.