Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Pilch
Miejsce urodzenia: Marcyporęba
Data urodzenia: 25-07-1946
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Pilch po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce został internowany w związku z akcją „Jodła” na podstawie decyzji Komendanta KWMO w Katowicach nr KW-174/81 z dn. 13.12.1981. Ww. został zatrzymany z uwagi na to, że „w każdej chwili może podjąć działalność sprzeczną z postanowieniami dekretu z dnia 12.12.1981”. Jerzy Pilch został umieszczony w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. Pełnił funkcję członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KWK „Zabrze”. IPN Ka 043/337 (39350/II).
Akta internowanego sygn. IPN Ka 39/145 przetrzymywanego od dn. 18.12.1981 w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. Dn. 08.03.1982 Jerzy Pilch został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku. Decyzję o internowaniu uchylono 09.03.1982. IPN Ka 39/145 (11/82).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku, gdzie ww. przebywał od 08.03.1982 do 09.03.1982. IPN Ka 38/8, IPN Ka 38/10.
Jerzy Pilch figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
.