Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Marceli
Nazwisko: Faska
Miejsce urodzenia: Kurytyba (Brazylia)
Data urodzenia: 16-10-1928
Imię ojca: Jan
Dodatkowe informacje:

Inżynier leśnictwa. Od lutego 1959 r. w Stronnictwie Demokratycznym.

Syn powstańca śląskiego. W czasie wojny przebywał w ZSRS. Do kraju powrócił  w 1939 r. Po ukończeniu szkoły średniej w latach 1949-1953 studiuje na Wydziale Leśniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując w 1953 r. dyplom mgr. inżyniera leśnictwa. W latach 1953 - 1958 pracuje w Biurze Planów Regionalnych Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Katowicach w charakterze projektanta zieleni, a następnie starszego ekonomisty.   W latach 1958-1961 był kierownikiem działu Zieleni Śląskiej w Komitecie Budowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Na sesji MRN w dniu 26 IV 1961 r. zostaje wybrany radnym, a następnie zastępcą  przewodniczącego Prezydium MRN w Chorzowie. Funkcje tę pełnił do 1969 r. W latach 1969-1973 był zastępcą przewodniczącego Prezydium WRN w Katowicach.

Od 1945 r. członek ZWM - założyciel koła w Chorzowie. Od 1953 r. członek ZMP - sekretarz grupy studenckiej, równocześnie w okresie studiów działał  aktywnie w ZSP jako członek Komitetu Wydziałowego i kierownik ds. socjalnych studentów.  

W okresie pracy w Wojewódzkim Komitecie Budowy Wojewódzkiego Parku Kultutry i Wypoczynku pełnił funkcję: przewodniczącego samorządu robotniczego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Zakładowej Związków Zawodowych. Od 1949 r. członek ZBOWiD, od 1969 r. członek WK FJN, a od 9 XII 1973 r. radny WRN - zastępca przewodniczącego WRN w Katowicach.

Źródło: AAN, Stronnictwo Demokratyczne, 5/547, Akta zasłużonych działaczy SD   

 Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Przewodniczącego Prezydium Miejski Komitet Chorzów SD 1961 AAN, Stronnictwo Demokratyczne, 5/547, Akta zasłużonych działaczy SD
Przewodniczący Wojewódzki Komitet Katowice SD 12-1973 AAN, Stronnictwo Demokratyczne, 5/547, Akta zasłużonych członków SD
.