Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Tadeusz
Nazwisko: Domżał
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 27-10-1947
Imię ojca: Czesław
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały o sygnaturze IPN BU 0222/183 to akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) prowadzonej od 12.03.1983 przez Wydział VI Departamentu II MSW, zakończonej 11.02.1985 zdjęciem z ewidencji i przekazaniem do archiwum pod sygnaturą 53030/II. Sprawa została wszczęta w związku z działaniami operacyjnymi w ramach innej SOR o kryptonimie „Kret”. Informacje uzyskane podczas jej prowadzenia pozwoliły wytypować do przeszukania lokale mieszkalne, w których spodziewano się znaleźć materiały bezdebitowe. Tomasz Domżał przechodzi w zeznaniach głównego figuranta sprawy (Zdzisława Krzemienia) jako osoba organizująca przechowywanie takich materiałów. Akta sprawy zawierają także pismo (z 12.04.1983) od naczelnika Wydziału I Biura Śledczego MSW do Naczelnika Wydz. VI Dep. II z prośbą o udzielenie informacji nt. m.in. Tomasza Domżała, lecz w aktach brak jest dalszej korespondencji na ten temat. IPN BU 0222/183 (53030/II).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KSMO w Warszawie od 23.03.1983 do 26.09.1983. Sprawa dotyczyła działalności grupy tworzącej „Kooperatywę Robotniczo-Studencką Wola”, zajmującej się drukiem i kolportażem nielegalnych wydawnictw. Tomasz Domżał (w okresie działania „Solidarności” członek komitetu zakładowego) przechodzi w materiałach śledztwa jako jedna z osób zatrzymanych w dniach 21-25.03.1986. Podejrzany o udział w grupie w związku ze znalezieniem powielacza na terenie działki, której był współużytkownikiem. 25.03.1983 Wydział Śledczy dokonał przeszukania w jego mieszkaniu, a 27.03.1983 wezwał go na przesłuchanie (w charakterze świadka), lecz w trakcie prowadzenia śledztwa nie postawiono mu żadnych zarzutów. IPN BU 01206/86 t. 1 (3009/III).
Tomasz Domżał został zarejestrowany 25.04.1983 pod nr. 38287 przez Wydział III-2 KSMO w Warszawie w kategorii "Zabezpieczenie". Od 30.08.1985 sprawę prowadził Wydział III-2 SUSW, a w dniu 08.12.1986 materiały przekazano do Wydziału VI Departamentu II MSW. Materiałów archiwalnych brak, na podstawie zachowanych zapisów ewidencyjnych nie można ustalić szczegółów zabezpieczenia. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
.