Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Jacek
Nazwisko: Majsak
Miejsce urodzenia: Opatów
Data urodzenia: 10-09-1952
Imię ojca: Ignacy
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Majsak został zarejestrowany 24.06.1982 w kategorii Zabezpieczenie (Zab.) przez Wydział XIII Departamentu II MSW. Sprawa otrzymała numer rejestr. 72223 oraz kryptonim "Kat". 28.07.1982 przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR), a 21.04.1983 przekazano do Wydziału VI Departamentu II. 08.02.1985 zamknięto i przekazano do archiwum Biura "C" pod sygnaturą 53035/II. Materiały archiwalne nie zachowały się (zniszczone w 1989 roku). Materiały o sygn. 53035/II zniszczono. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KSMO w Warszawie przeciwko Marianowi Jackowi Majsakowi. Śledztwo prowadzono od 31.03.1983 do 15.09.1983 (umorzenie postępowania na mocy amnestii). Marian Majsak został oskarżony o to, że „sporządzał i przechowywał celem rozpowszechnienia nielegalne wydawnictwa takie jak ulotki, plakaty i inne broszury o treści wyszydzającej ustrój, naród i naczelne organy PRL”. Po przeszukaniu przeprowadzonym w jego mieszkaniu 30.03.1983 znaleziono (i zarekwirowano) ok. 7000 sztuk ulotek oraz ok. 20 sztuk matryc linotypowych służących do sporządzania nielegalnych wydawnictw. Został tymczasowo aresztowany 31.03.1983 i osadzony w areszcie śledczym. Badanie przeprowadzone w Wydziale Kryminalistyki potwierdziło użycie zarekwirowanych matryc do wykonania części nielegalnych ulotek. 29.06.1983 Prokuratura Wojewódzka wniosła o przedłużenie aresztu tymczasowego wobec zatrzymanego do 31.08.1983. W dniu 16.09.1983 wydano postanowienie o umorzeniu postępowania przeciwko M. Majsakowi na mocy amnestii ogłoszonej w ustawie z 21.07.1983. Śledztwo zamknięto, a materiały zarchiwizowano pod sygnaturą 3011/III. IPN BU 01205/87 (3011/III).
Akta tymczasowo aresztowanego Mariana Jacka Majsaka, osadzonego w areszcie śledczym Warszawa-Mokotów 01.04.1983, zwolnionego na mocy amnestii 26.07.1983. Marian Majsak został osadzony po aresztowaniu 31.03.1983, kiedy to po przeszukaniu jego mieszkania znaleziono nielegalne materiały (ok. 7000 szt. ulotek i plakatów) oraz matryce służące do ich produkcji. Wg postanowienia o tymczasowym aresztowaniu z 31.03.1983 sporządzonym przez Wydział Śledczy Prokuratury Wojewódzkiej, podejrzany o to, że „w celu rozpowszechniania posiadał znaczne ilości nielegalnych wydawnictw, plakatów i pocztówek oraz matryc służących do ich drukowania o treści lżącej, wyszydzającej i poniżającej naród, ustrój i naczelne organa PRL”. Areszt tymczasowy wstępnie przedłużono do 31.08.1983, jednak na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983 Marian Majsak opuścił areszt 26.07.1983. IPN BU 482/79.
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Scena”, prowadzonej przez Wydział III-1 SUSW w Warszawie. Sprawa prowadzona od 12.03.1985 do 14.12.1986 dotyczyła rzekomego podpalenia budynku Teatru Narodowego w Warszawie. Marian Majsak przechodzi w materiałach sprawy wymieniony w notatce służbowej z 15.03.1985, dotyczącej innego dochodzenia, prowadzonego przez Biuro Śledcze MSW w związku z działalnością osób zaangażowanych w tworzenie Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności (MRKS). Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 9830/II. IPN BU 0258/201 t. 1 (9830/II).
Marian Majsak został zarejestrowany 12.08.1987 pod nr. 8359 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie "Antena" (nr rejestracyjny 8035). Sprawę prowadził Wydział III WUSW w Tarnobrzegu, dotyczyła podejrzenia o nadawanie audycji "Radia Solidarność". Sprawę zamknięto 12.08.1987 z powodu nie wykrycia sprawców i przekazano do archiwum pod sygnaturą 1034/II. Materiały zniszczono jako nie przedstawiające wartości operacyjnej, wpis na podstawie zachowanych materiałów ewidencyjnych. Materiały o sygn. 1034/II zniszczono. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Marian Majsak 06.02.1989 został zarejestrowany pod nr. 109717 w kategorii "Zabezpieczenie" (Zab.) przez Wydział XIII Departamentu Ii MSW. Sprawę zamknięto 16.03.1990 i przekazano do archiwum Biura "C" MSW. Materiałów brak. Materiałów brak. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
.