Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Oraczewski
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 25-03-1964
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Skaut" prowadzona od 28.04.1984 pod nr rej. 21290 przez Wydział III WUSW w Rzeszowie. Materiały dot. instruktorów harcerstwa Kręgu A. Małkowskiego (KIHAM), w tym Romana Oraczewskiego, podejrzanych o prowadzenie działalności "wykraczającej poza ramy statutowe" w I Rzeszowskiej Drużynie Harcerskiej im. R. Traugutta pn. "Czarna Jedynka". W wyniku podjętych przez funkcjonariuszy SB czynności operacyjnych ustalono, że R. Oraczewski był autorem tekstów o "negatywnej politycznie treści" w harcerskiej "jednodniówce" pt. "Czarny Jedynak". Pod jego również kierownictwem drużyna harcerska demonstracyjnie przemaszerowała przed pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku. Fakt ten dodatkowo udokumentowany został w gazetce ściennej w pomieszczeniach Komedy Chorągwi w Rzeszowie i opatrzony był podpisem "Złożyliśmy im hołd, a jednak nas nie przegonili/ZOMO/". M.in. z inspiracji ww. drużyna kilkakrotnie złamała statut ZHP śpiewając całość hymnu harcerskiego nawiązując do tradycji międzywojennych. Wobec ww. wszczęto przez Komisję Instruktorską Komendy Chorągwi postępowanie dyscyplinarne, w wyniku którego Oraczewski ukarany został upomnieniem. Sprawę zakończono 30.09.1986, a materiały złożono w archiwum 25.10.1986 pod sygn. 17613/II. IPN Rz 00141/2845/J (17613/2) mikrofilm.
.