Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Stanisław
Nazwisko: Urban
Miejsce urodzenia: Wolbrom
Data urodzenia: 07-12-1929
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne PUBP/PUdsBP w Olkuszu dotyczące Andrzeja Urbana. Zatrzymany przez UB 02.06.1950 za przynależność do organizacji "Armia Podziemna" w Wolbromiu i osadzony w więzieniu Montelupich w Krakowie. Po zwolnieniu warunkowym rozpracowywany przez UB w Olkuszu w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej nr 1771/1952 będącej częścią sprawy obiektowej krypt. "OZ-III" na b. członków AP. Rozpracowanie zakończono i materiały złożono 24.06.1955 w Archiwum WUdsBP w Krakowie pod sygn. 770/II. W 1966 roku przesygnowano na 114/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/105 (114/II).
Materiały operacyjne i kontrolno-śledcze PUBP w Olkuszu i WUBP w Krakowie w sprawie członków organizacji "Armia Podziemna" działającej w okresie 1948-50 na terenie Wolbromia, Łęczycy oraz woj. krakowskiego, katowickiego i kieleckiego. Organizacja założona we wrześniu 1948 przez Henryka Adamusa ps. "Oldon", według jego zeznań - na spotkaniu pod Wolbromiem, rzekomo z polecenia niejakiego płk. Stanisława Opolskiego (dotąd osoba nieustalona), miała na celu czynną walkę z przedstawicielami władzy komunistycznej. Gromadzono broń, sporządzano ulotki, dokonywano akcji na kasy spółdzielni, oraz ataków z bronią na przedstawicieli władzy. Andrzej Urban w styczniu 1950 wstąpił do AP poprzez Władysława Rogalskiego. Od 1949 wiedział o istnieniu organizacji, którą poinformował wtedy o możliwości zdobycia broni. Po ponad rocznym rozpracowaniu UB rozpoczęło w kwietniu 1950 falę aresztowań na terenie Wolbromia, w wyniku czego 02.02.1950 Andrzej Urban został zatrzymany, a następnie postanowieniem WPR w Krakowie aresztowany. Akta o sygn. IPN Kr 07/2365, t. 1-11 (2476/III-gr.)
Akta Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie przeciwko Andrzejowi Urbanowi. Zatrzymany przez UB 02.06.1950. Decyzją WPR w Krakowie zastosowano wobec niego areszt tymczasowy. Oskarżony o przynależność do organizacji "Armia Podziemna" oraz wiedzę o posiadaniu broni palnej i nie poinformowaniu o tym władz. Akt oskarżenia sporządzony przez funkcjonariusza WUBP w Krakowie obejmujący czyny z art. 86 par. 2 KKWP i 18. par. 1 dekretu z 13.06.1946 skierowano w styczniu 1951 do Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 111/2617 (PR. II 475/50).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Andrzejowi Urbanowi. Sądzony za przynależność do organizacji "Armia Podziemna" na terenie Wolbromia oraz nie udzielenie informacji organom bezpieczeństwa o fakcie posiadania i przechowywania broni, która trafiła następnie w ręce członków AP. Wyrokiem WSR z 14.02.1951 skazany z art. 18 par. 1 dekretu z 13.06.1946, oraz art. 86 par. 2 KKWP na 3 lata więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 110/4362 (Sr 61/51).
Akta prokuratorskie i nadzoru WPR w Krakowie w sprawie Andrzeja Urbana. Materiały zawierają dokumentację nadzoru nad odbywaniem kary przez Andrzeja Urbana, w tym wniosek o przedterminowe zwolnienie. Na podstawie ustawy z 31.10.1951 WPR w Krakowie wystąpiła o przedterminowe zwolnienie osadzonego. Nakaz zwolnienia z 02.06.1952. Zwolniony z więzienia 06.06.1952 z wyznaczonym okresem próby do 02.06.1953. Akta o sygn. IPN Kr 111/3403 (W 416/51).
Księga Główna Więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach. Przetransportowany z Więzienia Montelupich w Krakowie do CW we Wronkach 20.02.1951. Następnie przewieziony 23.06.1951 do Zakładu Karnego (ZK) w Potulicach. Księga Główna Więźniów oraz skorowidz CW we Wronkach o sygn. IPN Po 3/63 i IPN Po 3/70.
Charakterystyka nr 47 sporządzona w 1978 roku w Wydziale "C" KWMO w Krakowie dotycząca organizacji antykomunistycznej "Armia Podziemna" (AP) działającej w latach 1948-1950 na terenie Wolbromia, Łęczycy, oraz woj. krakowskiego i kieleckiego. Andrzej Urban figuruje w dokumentacji jako osoba należąca do AP od stycznia 1950. Akta o sygn. IPN Kr 074/46 (47/X).
.