Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Rafał Wojciech
Nazwisko: Wojciechowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 05-09-1969
Imię ojca: Edward
Imię matki: Ewa
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny 07-01-2020
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. EAWR 338741 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW we Wrocławiu; akta o sygn. IPN Wr 524/338741 (EAWR 338741).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wr 47/20 zarządzenie z dnia 15.01.2020 r. dotyczące Rafała Wojciechowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.