Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa
Nazwisko: Brojer
Nazwisko rodowe: Arczyńska
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 19-12-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Zatrzymana wspólnie z mężem 31.12.1981 podczas przeszukania mieszkania. Formalnie internowana 2.01.1982 na wniosek Wydz. III-2 KSMO pod zarzutem prowadzenia po wprowadzeniu stanu wojennego konspiracyjnych działań w ramach „Społecznego Biura Informacyjnego”. Osadzona w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Grochów, a od 15.01.1982 w Gołdapi. Zwolniona 21.07.1982. IPN BU 0787/52 (3469/III), IPN BU 01326/1268 (3469/3)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęta kontrolą operacyjną jako była działaczka NSZZ "Solidarność", która po wprowadzeniu stanu wojennego „uczestniczyła w spotkaniach mających na celu powołanie utajnionych struktur związku «Solidarność»” i brała udział w działaniach Społecznego Biura Informacyjnego. Prowadzenie sprawy przejął 20.06.1983 Wydz. IX Dep. III MSW rejestrując ją tego samego dnia pod nr. 80728 jako KE krypt. „Ewa”. Inwigilację zakończono po przeprowadzeniu z nią rozmów ostrzegawczych, „po których zaniechała wrogiej działalności”. Materiały sprawy złożone 16.12.1986 w archiwum Biura "C" MSW pod nr. 53728/II. IPN BU 0222/510 (53728/II), IPN BU 01228/835 (53728/2)
Materiały ewidencyjne W trakcie prowadzenia przez Wydz. IX Dep. III MSW kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Ewa” była sprawdzana przez inne jednostki organów bezpieczeństwa PRL: 25.10.1985 przez Wydz. III Dep. V MSW (powód: „przed rozpracow[aniem]”), 3.12.1985 przez Wydz. III Biura „W” MSW (powód: „przed rozpracow[aniem]”), 5.12.1985 przez Wydz. II Dep. III MSW (powód: „sprawdzenie”), 7.03.1986 przez Wydz. „C” WUSW w Kielcach (powód: „do celów operac[yjnych] kier[ownictwa] SB WUSW Kielce”) i 2.06.1986 przez Wydz. II Biura Studiów SB MSW (powód: „spr[awdzenie]”). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.