Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Friszke
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Data urodzenia: 29-08-1956
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

Ppl Wa 218/11/1 zarządzenie z dnia 06.05.2011 r. dotyczące Andrzeja Friszke – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Inwigilowany jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Olsztynie z powodu „zbierania danych dotyczących historii Polski z okresu 1918-1947 o działalności prawicowych ugrupowań politycznych” i nawiązania kontaktów z „byłymi działaczami prawicowymi”. W toku prowadzenia sprawy stosowana była obserwacja operacyjna i perlustracja korespondencji, wykorzystano tajnego współpracownika ps. „Szymański”, a ponadto 19.05.1975 przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Prowadzenie KE zakończono 15.10.1975 po stwierdzeniu braku „wrogiej działalności”. Materiały sprawy zniszczono w 1987 r. (protokół brakowania nr 33/87). Zachowany mikrofilm. W aktach sprawy znajdują się informacje z 1978 i 1979 r. o prowadzeniu działalności opozycyjnej i kontaktach z działaczami KSS-KOR i SKS. IPN Bi 0089/1688 (1726/2)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Wymieniony w doniesieniu TW ps. "XX-24" z 20.11.1974 r. IPN BU 001043/2720 (14199/1), k. 29
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] W rezultacie perlustracji korespondencji objęty SOS krypt. „Faworyt”, która dotyczyła sporu wokół wyborów do zarządu Studenckiego Koła Naukowego Historyków Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, co uznano za próbę wykorzystania legalnej organizacji do „prowadzenia negatywnej działalności politycznej”. SB kontrolowała rolę Andrzeja Friszkego w tym konflikcie oraz jego opozycyjną aktywność (kontakty z członkami KOR i SKS, kolportowanie wydawnictw bezdebitowych). SOS przekwalifikowano 26.03.1979 na KE kryp. „Żeglarz”. W toku prowadzenia sprawy przeprowadzono z A. Friszkem kilka rozmów ostrzegawczych, perlustrowano jego korespondencję, zastrzeżono wyjazdy zagraniczne na dwa lata (od 15.02.1979) i wykorzystywano tajnych współpracowników ps. „Adaś” i ps. „45”. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. Odnotowany w kartotece zagadnieniowej Biura „C” MSW w dziale „Wroga propaganda” z racji kolportowania „nielegalnych wydawnictw”. IPN BU 0247/339 (6435/II), IPN BU 01322/1594 (6435/2)
Sprawa Obiektowa [SO] Jako pracownik „Tygodnika Solidarność” występuje w aktach SO krypt. „Walet”, w ramach której kontrolowano redakcję tego czasopisma. W toku prowadzenia sprawy zatrzymany 28.04.1982 w okolicy Uniwersytetu Warszawskiego przez patrol MO, a następnie z racji posiadania przy sobie materiałów o „treści antysocjalistycznej” do 1.05.1982 osadzony w areszcie KDMO Warszawa-Śródmieście. W trakcie aresztowania przesłuchany 30.04.1982. IPN BU 0236/276 (2345/IV), t. 1, k. 166-167, 240, 243, 250, 287, t. 2, k. 69-71, 73, 81, 94
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w aktach SOR krypt. „Prasa”, w ramach której rozpracowywano wykorzystywanie „Tygodnika Solidarność” do „działalności antypaństwowej przez grupy antysocjalistyczne i inne wrogie elementy”. W notatce z 31.07.1981 omówiony został jego artykuł o Towarzystwie Kursów Naukowych, w którym wspomniane były represje ze strony władz i bojówek SZSP. IPN BU 0204/1989 (52727/II), k. 21-22
Teczka tajnego współpracownika [TW] Wymieniony w doniesieniach TW ps. "Nowak" z 16.12.1981 oraz 5.01, 16.04, 11.05 i 12.05.1982. IPN BU 001052/726 (19172/I), k. 41-42, 57, 72, 73, 76
Teczka tajnego współpracownika [TW] Wymieniony w doniesieniu TW ps. "Zygmunt" z 19.12.1981. IPN BU 00191/586 (17796/I), k. 8
Akta paszportowe Nie otrzymał paszportu na wyjazd do Wiednia w maju 1983 r. na uroczystość wręczenia nagrody im. Gottfrieda von Herdera. Odwołanie również zostało rozpatrzone negatywnie. IPN BU 763/130073 (EAGW 1891, EAGA 130073)
Materiały ewidencyjne Odnotowany w kartotece Biura „B” MSW z powodu kontaktu 14.05.1982 z obserwowanym przez SB obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki określonym kryptonimem „Abel”. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.