Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Żmijewski
Miejsce urodzenia: Pszczółki pow. Ciechanów
Data urodzenia: 26-10-1915
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Żmijewski (ur. w 1915 r.) w latach 1945-1953 współpracownik i żołnierz niepodległościowej konspiracji Ruchu Oporu Armii Krajowej i następnie (od 1947 r.) antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na terenie powiatów Ciechanów, Działdowo, Mława i Przasnysz. Nosił pseudonim "Jan". Od 1947 r. uczestniczył w walce z komunistyczną władzą w szeregach konspiracyjnej siatki oddziału NZW pod dowództwem st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza pseud. „Rój”, a od 1950 r. oddziału pod dowództwem por. Wacława Grabowskiego pseud. "Puszczyk". Od wczesnej wiosny 1951 r. Kazimierz Żmijewski, będąc zagrożony aresztowaniem, przebywał już na stałe w leśnym oddziale "Puszczyka". Figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP w Warszawie i PUBP w Mławie z lat 1951-1954. Zapisano w nich między innymi, iż Kazimierz Żmijewski "dokonywał napadów terrorystyczno-rabunkowych na działaczy społecznych i członków partii", ponadto "był w bandzie [tj. oddziale por. Grabowskiego] od marca 1951 r." i został "zabity w czasie akcji" grupy operacyjnej UB i oddziałów KBW w dniu 5 lipca 1953 we wsi Niedziałki gm. Turza Mała pow. Mława (w obławie wojsk KBW i funkcjonariuszy PUBP w Mławie i WUBP w Warszawie). Wraz z 37-letnim Kazimierzem Żmijewskim zginęło wówczas w walce z UB i KBW sześciu innych żołnierzy NZW, w tym ich dowódca porucznik Wacław Grabowski pseud. "Puszczyk". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Kazimierz Żmijewski figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach WUBP i KW MO w Warszawie oraz PUBP w Mławie z lat 1951-1953 opisanych jako "Teczka kontrolna z materiałami na bandę >Puszczyka< z terenu Mławy". Te materiały i rozpracowania UB dotyczyły zbrojnego oddziału NZW pod dowództwem por. Wacława Grabowskiego pseud. "Puszczyk" - działającego w latach 1946-1953 na obszarze ówczesnych powiatów Mława, Działdowo, Płońsk i Ciechanów do czasu jego likwidacji przez siły UB i KBW w dniu 5 lipca 1953. Te akta zawierają między innymi korespondencję, notatki i raporty jednostek UB i MO, plany rozpracowań żołnierzy NZW i plany akcji UB, doniesienia kilkunastu tajnych informatorów i agentów UB oraz szereg zapisów UB dot. Kazimierza Żmijewskiego i jego najbliższej rodziny. Zapisano między innymi, iż Kazimierz Żmijewski to "były meliniarz bandy Roja", który "w kwietniu 1951 przyłączył się do bandy >Puszczyka< z obawy przed aresztowaniem". IPN BU 0255/106 t. 1-3 (1398/IV/F).
Kazimierz Żmijewski figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach WUBP i KW MO w Warszawie oraz PUBP w Mławie z lat 1948-1955 zatytułowanych jako "Materiały agencyjnego rozpracowania". To rozpracowanie UB dotyczyło zbrojnego oddziału NZW pod dowództwem por. Wacława Grabowskiego pseud. "Puszczyk" - działającego w latach 1946-1953 na obszarze ówczesnych powiatów Mława, Działdowo, Płońsk i Ciechanów do dnia jego likwidacji przez siły UB i KBW (5 lipca 1953). Te akta i materiały UB zawierają między innymi korespondencję i raporty jednostek UB i MO, plany rozpracowań żołnierzy i członków siatki NZW, doniesienia kilkunastu tajnych informatorów i agentów UB oraz szereg zapisów dotyczących Kazimierza Żmijewskiego i jego rodziny. IPN BU 0203/1901 t. 1-2 (29838/II).
Kazimierz Żmijewski figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach opracowanych w latach 1978-1989 przez Wydział "C" Komendy Stołecznej MO i zatytułowanych "Charakterystyka nr 64". Akta, opracowane na podstawie materiałów UB z lat 1946-1954, zawierają między innymi kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, ich tzw. karty za czyn przestępczy oraz korespondencję jednostek UB i MO. W kwestionariuszu osobowym nr 164 dotyczącym Kazimierza Żmijewskiego zapisano między innymi, iż ww. żołnierz konspiracji "w latach 1949-1950 był członkiem NZW i pełnił funkcję łącznika pomiędzy bandą zbrojną działającą na terenie pow. Przasnysz pod dowództwem Kakowskiego Stanisława ps. >Kazimierczak< z NZW a bandą pod dowództwem Grabowskiego Stanisława ps.>Puszczyk< na terenie pow. Mława". IPN BU 0180/80 (Charakterystyka nr 64).
Kazimierz Żmijewski występuje w aktach opracowanych w latach 1973-1989 przez Wydz. "C" KW MO w Olsztynie i zatytułowanych "Charakterystyka nr 34". Akta te, opracowane na podstawie materiałów WUBP w Olsztynie i PUBP w Działdowie z lat 1949-1954, zawierają charakterystykę zbrojnego oddziału ROAK i NZW pod dowództwem por. Wacława Grabowskiego pseud. "Puszczyk" i kwestionariusze osobowe członków i współpracowników tego oddziału, w tym Kazimierza Żmijewskiego pseud. "Jan". IPN Bi 087/416/D (822/IV), IPN Bi 065/43 (822/IV).
.