Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Wanda
Nazwisko: Palmowska
Miejsce urodzenia: Płock
Data urodzenia: 08-08-1942
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zenobia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęta SOS krypt. „Return” prowadzoną od 10.10.1978 przez Wydział kontrwywiadowczy KWMO w Płocku, dotyczącą osoby podejrzanej o „wejście w kontakt ze służbami spec[jalnymi] USA”. Sprawa zakończona po stwierdzeniu braku „wrogiej działalności”. Materiały sprawy złożone 29.10.1979 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Płocku pod nr. 387/II zostały zniszczone 19.11.1987 (protokół brakowania nr 12/87). Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęta kontrolą operacyjną w ramach SOS krypt. „Kontakt” (założonej 17.03.1982) jako podejrzana o działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. Szczegóły prowadzenia sprawy nie są znane, wiadomo jedynie o przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. Od 14.01.1985 inwigilowana poprzez KE krypt. "Kontakt". Odnotowana w „Kartotece aktów wrogich wobec PRL” Biura Śledczego MSW. Materiały sprawy zostały zniszczone w 1990 r. przez jednostkę prowadzącą „w zakresie własnym”. Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.