Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon
Nazwisko: Witkowski
Miejsce urodzenia: Parzeń
Data urodzenia: 10-07-1949
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Alina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Jako członek „zdelegalizowanego związku «Solidarność»” objęty śledztwem w sprawie sporządzania i kolportowania w Płocku nielegalnych wydawnictw „zawierających fałszywe wiadomości”. Aresztowany 11.04.1983 na trzy miesiące. Zwolniony z aresztu 24.07.1983. Sprawa skierowana do sądu została umorzona z mocy amnestii. Akta sprawy 27.02.1986 zostały złożone w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku pod nr. 111/III. Materiałów brak. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Akta postępowania w sprawie sporządzania i rozpowszechniania od 1982 do kwietnia 1983 w Płocku i Gostyninie „drukowanych ulotek i czasopism” zawierających „fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. W ramach postępowania jego mieszkanie zostało poddane 11.04.1983 przeszukaniu, a on sam został aresztowany na 3 miesiące i osadzony w Zakładzie Karnym w Płocku. Tymczasowe aresztowanie przedłużono do 31.08.1983. Areszt uchylono 25.07.1983. Postępowanie umorzone 30.08.1986 na mocy amnestii. Uwzględniając rewizję nadzwyczajną Prokuratora Generalnego wyrokiem z 2.02.1994 Sąd Najwyższy uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Płocku z 30.08.1983 i sprawę umorzył. IPN BU 1144/1, t. 1-19 (II Ko. 273/83), IPN BU 725/7, t. 2
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych od 1.04.1983 do 1.04.1986 na wniosek Wydz. V KWMO w Płocku. Zastrzeżenie zostało zarejestrowane 29.03.1983 w dzienniku rejestracyjnym KWMO w Płocku pod nr. 7372. Zakaz wyjazdów anulowany 18.11.1984. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Objęty rozpracowaniem (prowadzonym od 11.12.1982) jako podejrzany o działalność w „nielegalnych strukturach związkowych” na terenie Płocka. Sprawa zakończona skierowaniem do prokuratury. Materiały złożone 8.09.1984 w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku pod nr. 893/II, zostały komisyjnie zniszczone. Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia Objęty inwigilacją z racji podejrzeń o utrzymywanie kontaktów z działaczami płockiego podziemia. Sprawa zakończona po stwierdzeniu braku „wrogiej działalności”. Materiały złożone 4.06.1987 w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku pod nr. 1377/II, zostały komisyjnie zniszczone. Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.