Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Piotr
Nazwisko: Wocial
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 29-06-1946
Imię ojca: Walerian
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Wocial 30.09.1970 został zarejestrowany pod nr 5494 przez Wydział III KS MO jako kandydat na tajnego współpracownika (kTW). Powód rejestracji: „ww. był przewodniczącym Sekcji Ekonomicznej Towarzystwa Kultury Moralnej. Przeprowadzono z nim rozmowę sondażową, podczas której wykazał negatywny stosunek do SB. W związku z tym zaprzestano dalszego opracowania”. Materiały 30.12.1972 przekazano do archiwum Wydziału „C” KS MO pod sygnaturą 9644/Ik, następnie zmikrofilmowano pod sygn. 9644/1. IPN BU 00249/89 (9644/I-k), IPN BU 001121/672 (9644/1) mikrofilm.
Ww. został 16.09.1978 zarejestrowany pod numerem 24272 przez Wydział III KS MO jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Lawo”. Dn. 19.06.1979 przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR), następnie 30.12.1983 przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE). Powód rejestracji: „Inwigilowany ze względu na zaangażowanie na rzecz NSZZ „Solidarność” (m.in. organizował manifestacje 1 Majowe). Zakończono z powodu zaniechania wrogiej działalności”. Materiały 30.11.1989 złożono do archiwum Wydziału „C” SUSW pod sygnaturą 10523/II, następnie zmikrofilmowano – 10523/2. IPN BU 0258/556 (10523/II), IPN BU 01322/4069 (10523/2) mikrofilm.
W materiałach znajdują się akta internowania. Ww. został internowany decyzją nr 9/W/81 z dnia 12.12.1981 oraz na zasadzie artykułu 42 ustęp 1 z dnia 12.12.1981 o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego. Od 13.12.1981 na wniosek Wydziału III KS MO w związku z działalnością na rzecz KSS KOR. Osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, skąd został przeniesiony 22.12.1981 do Ośrodka Odosobnienia w Jaworzu, a następnie do Darłówka. Zwolniony 23.07.1982 decyzją Komendanta Stołecznego MO. IPN BU 0787/104 (3541/III), IPN BU 01326/1340 (3541/3) mikrofilm.
W materiałach znajdują się akta internowanego. Ww. został zatrzymany pod zarzutem naruszania porządku prawnego obowiązującego w okresie stanu wojennego na podstawie art. 42 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym. Po zatrzymaniu osadzony w areszcie śledczym Warszawa-Białołęka, następnie przeniesiony 22.12.1981 do Ośrodka Odosobnienia w Jaworzu, a od 23.05.1982 do Ośrodka Odosobnienia w Darłówku. Zwolniony 23.07.1982 decyzją o uchyleniu internowania nr 382 z dnia 10.07.1982 roku. IPN Sz 264/235.
Akta sprawy o wykroczenie. Jerzy Wocial został na mocy orzeczenia Kolegium Rejonowego do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Żoliborz, ukarany w trybie przyspieszonym grzywną 40 000 zł. i podaniem kary do publicznej wiadomości za to, że w dniu 1.05.1987 brał udział w zbiegowisku ulicznym w Warszawie i nie opuścił go mimo wezwania funkcjonariuszy MO, tj. za czyn z art. 50 kw. IPN BU 01326/597 (62/87), IPN BU 0367/1, t. 90 (3421/III).
Akta paszportowe. Ww. otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do Wszystkich Krajów Świata (WKŚ) w okresie od 10.01.1979 do 10.01.1981 na wniosek Wydziału III KS MO o numerze Z-I-A/79. W uzasadnieniu podano, że jest zaangażowany w "prowadzenie wrogiej działalności politycznej". Ponowne zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do WKŚ na okres 4.05.1987-4.05.1989 o numerze Z-0619/87 wniesione na wniosek Wydziału Śledczego SUSW z powodu orzeczenia o ukaraniu grzywną za udział w zbiegowisku ulicznym. Zastrzeżenie anulowano 9.09.1987. W roku 1982 i 1983 odmowa wydania paszportu na wyjazd do Danii w celu wygłoszenia wykładów. Negatywnie rozpatrzono również odwołania i prośbę prorektora UW. IPN BU 797/73057 (EAGZ 073057).
.