Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Jan
Nazwisko: Górski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 24-06-1965
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Hanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Z zapisu ewidencyjnego wynika, że Jacek Górski był podejrzany przez KD MO Warszawa Praga Południe o fotografowanie obiektów wojskowych. Akta sprawy przekazano do Wydziału VI Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych: karta Mkr-2.
Jacek Górski dn. 11.07.1985 został zabezpieczony operacyjnie (ZO) przez Wydział I Biura Studiów MSW pod numerem 92451. W zapisach ewidencyjnych brak informacji o przyczynie i charakterze rejestracji. Materiały 25.02.1987 zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum Biura "C" MSW. Archiwalia nie zachowały się. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych: karta DE-14/0, dziennik rejestracyjny MSW.
Jacek Górski występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Dach" nr rejestr. 37233. Sprawa została wszczęta przez MSW wobec faktu ujawnienia aparatury na dachu bloku "A" Szkoły Głównej Planowania i Statystyki przy ul. Rakowieckiej 24 w Warszawie, urządzenie określono w zapisach archiwalnych jako radiostację. Materiały w 1988 r. złożono do archiwum Biura "C" MSW pod sygnaturą 9884/II. W materiałach znajdują się: dokumentacja aktowa, wycinki z prasy, fotografia. IPN BU 0258/227 t. 2 (9884/II).
.