Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Puchalski
Miejsce urodzenia: Onreaino Francja
Data urodzenia: 01-02-1930
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Adela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze PUBP w Pułtusku przeciwko Zdzisławowi Puchalskiemu, który w 11.1945 roku wspólnie z dwoma innymi osobami założył na terenie Pułtuska młodzieżową organizację pod nazwą “Partia Antykomunistyczna”, w której był komendantem. Ujawnił się 22.04.1947 roku. Na przełomie maja i czerwca 1947 roku był inicjatorem i założycielem niepodległościowej organizacji „Grupa Organizacyjna Armii Krajowej” (GO AK), której był komendantem. Odpowiadał za szkolenie wojskowe, był redaktorem deklaracji i tekstu przysięgi, przyjmował przysięgę od nowych członków, używał pseud. “Błyskawica”. Aresztowany 13.12.1948 roku. Celem organizacji była walka z ustrojem PRL w oparciu o pomoc USA oraz przygotowanie zbrojnego wystąpienia na wypadek III wojny światowej. Ww. został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 22.04.1949 roku na 15 lat i 5 lat utraty praw. Na podstawie amnestii karę złagodzono do lat 12 więzienia i 2,5 roku utraty praw. Materiały złożono 12.08.1949 do archiwum WU BP w Warszawie pod sygnaturą 6595/III. IPN BU 0207/2064 (6595/III).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Puchalski Zdzisław i inni byli oskarżeni z art. 86 § 2 KK WP, art. 4 § 1 i art. 1 § 1 i 3 Dekretu z dn. 13. 06.1946 o przynależność do GO AK działającej na terenie Pułtuska, przechowywanie broni bez zezwolenia. Zdzisław Puchalski wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na sesji wyjazdowej w Pułtusku w dniu 22.04.1949 został skazany na 15 lat więzienia i 5 lat utraty praw. Osadzony w Więzieniu w Pułtusku I. IPN BU 1023/490 (Sr. 404/49).
Materiały historyczne opracowane przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. Opracowanie nr 31. Zdzisław Puchalski w listopadzie 1945 roku na terenie miasta i powiatu Pułtusk działając wspólnie z dwoma innymi osobami o pseudonimach “Tarzan” i “Malowany” utworzył nielegalną organizację młodzieżową pod nazwą “Partia Antykomunistyczna”. Zdzisław Puchalski pełnił funkcję komendanta organizacji, werbował nowych członków i odbierał od nich przysięgę. Brał udział w malowaniu wrogich napisów w miejscach publicznych. Posiadał broń. Ujawnił się 22.04.1947 roku. Pozostali członkowie organizacji w liczbie 33 osoby ujawniły się w dniach 21-25.04.1947 roku. Ww. używał pseudonimów “Grom”, “Błyskawica”. Występuje w Charakterystyce nr 35 sporządzonej w KW MO w Warszawie jako osobisty kontakt dowódcy NSZ Tadeusza Witkowskiego pseud. “Zawierucha”. IPN BU 0180/46 t. 1-2 (Opracowanie Nr 31, p. 37).
Materiały historyczne opracowane przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. Opracowanie nr 32 - nazwa organizacji: Grupa Operacyjna Armii Krajowej (GO AK), okres działalności: czerwiec 1947 - grudzień 1948. Zdzisław Puchalski ps. “Błyskawica”, „Grom” na przełomie maja-czerwca 1947 roku był inicjatorem i założycielem niepodległej organizacji młodzieżowej GO AK na terenie miasta i powiatu pułtuskiego. Pełnił funkcję komendanta. Kierował działalnością całej organizacji z radą główną włącznie oraz był odpowiedzialny za szkolenie wojskowe. Opracował deklarację i tekst przysięgi, odbierał przysięgę od nowych członków. Aresztowany został w dniu 13.12.1948 przez PUBP w Pułtusku. Wyrokiem WSR w Warszawie z dnia 22.04.1947 skazany na 15 lat więzienia. Karę zmniejszono do lat 12 na podstawie amnestii. IPN BU 0180/47 t. 1-2 (Opracowanie Nr 32, p. 30).
Zdzisław Puchalski widnieje w Skorowidzach więźniów Centralnego Więzienia w Rawiczu. IPN Po 3/43, IPN Po 3/46,IPN Po 3/50, IPN Po 3/51, IPN Po 3/52, IPN Po 3/53, IPN Po 3/96, IPN Po 3/48, IPN Po 3/37, IPN Po 3/38.
.