Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Stefan
Nazwisko: Sobieraj
Miejsce urodzenia: Pułtusk
Data urodzenia: 08-07-1926
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Sobieraj od września 1946 roku był aktywnym członkiem niepodległościowej organizacji pod nazwą “Partia Antykomunistyczna” na terenie Pułtuska. Ujawnił się 23.04.1947 roku. W latach 1948-1949 był członkiem podziemnej organizacji “Bóg Ojczyzna Równość” (BOR) na terenie Pułtuska. Poza uczestnictwem w kilku zebraniach innej działalności nie przejawiał. Ponadto w latach 1947-1949 na terenie miasta Pułtuska był członkiem Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) – Samodzielnej Grupy pod dowództwem Jacka Bełcikowskiego. Ww. brał aktywny udział w ekspropriacji na potrzeby podziemnej organizacji. Używał pseudonimu “Trzcina”. Aresztowany 16.01.1949 roku. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 22.04.1949 skazany na 10 lat więzienia. Na podstawie amnestii karę zmniejszono do lat 7. W 1967 roku - karę zatarto. Materiały w dniu 11.08.1949 do archiwum WUBP w Warszawie złożył PUBP w Grójcu pod sygnaturą 6580/Śl. IPN BU 0207/2052 (6580/III).
Jan Sobieraj 22.04.1949 został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (nr wyroku Sr. 403/49) z art. 86 § 2 KKWP, art. 259 KK, art. 4 § 1 Dekretu z dn. 13.06.1946, art. 88 § 1 w zw. z art. 86 § 2 KKWP, art. 1 § 2 i 3 Dekretu z dn. 13.06.1946 za przynależność do oddziału NSZ działającego na terenie powiatu pułtuskiego, ekspropriację, przechowywanie broni bez zezwolenia, współpracę z członkami NSZ, napad na gajowego w miejscowości Zambski Kościelne (pow. Pułtusk), na karę 10 lat więzienia. Osadzony w więzieniu w Pułtusku, od 17.03.1950 przeniesiony do więzienia w Warszawie, od dnia 21.03.1950 przeniesiony do więzienia w Rawiczu, od 18.08.1952 w więzieniu w Nowogardzie. Zwolniony warunkowo w dniu 28.04.1954 roku. IPN BU 1023/85 (Sr. 403/49).
Jan Sobieraj figuruje w materiałach PUBP w Pułtusku. Był członkiem niepodległościowej organizacji "PAK" pod pseud. “Wąż”, “Trzcina”, ujawnił się w 1947 roku. W 1948 roku był członkiem młodzieżowej Grupy Operacyjnej Armii Krajowej (GO AK). Skazany na 5 lat więzienia. W dniu 27.12.1957 materiały dot. Jana Sobieraja PUdsBP w Pułtusku przesłał do archiwum Wydziału X WUdsBP w Warszawie, gdzie otrzymały sygn. 17892/O. IPN BU 0203/1014 (17892/II).
Jan Sobieraj występuje w Księdze głównej więźniów Centralnego Więzienia w Rawiczu w latach 1945-1964 oraz w Skorowidzu więźniów CW w Rawiczu. IPN Po 3/38 (19/165), IPN Po 3/43, IPN Po 3/46, IPN Po 3/48, IPN Po 3/37.
Materiały historyczne opracowane w Wydziale "C" Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej/ Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. Opracowanie nr 32 dotyczy organizacji o nazwie Grupa Operacyjna Armii Krajowej, a Opracowanie nr 34 organizacji "Bóg, Ojczyzna, Równość". Jan Sobieraj we wrześniu 1946 roku został zwerbowany przez Jana Meliona pseud. „Błyskawica” do niepodległościowej organizacji młodzieżowej działającej na terenie Pułtuska. Brał udział w kilku zebraniach organizacji, na których proponował kupno broni oraz szukania kontaktu z innymi podziemnymi organizacjami. Ujawnił się 23.04.1947 roku. Wiosną 1948 roku wspólnie z Janem Melionem i Czesławem Sobolewskim pseud. „Tarzan” założył na terenie Pułtuska organizację młodzieżową pod nazwa „Bóg Ojczyzna Równość”. Brał udział w kilku zebraniach organizacji. Na początku 1949 roku w obawie przed aresztowaniem organizacja zaprzestała działalności. Ww. używał pseudonimów „Wąż” i „Marek”. IPN BU 0180/47 t. 1-2 (Opracowanie Nr 32, p.30), IPN BU 0180/49 t. 1-2 (Opracowanie Nr 34, p.32).
.