Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Sosnowik
Miejsce urodzenia: Sielce-Stare
Data urodzenia: 18-10-1900
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Julianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej prowadzonej przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Pułtusku w latach 1948-1949 dotyczące Stefana Sosnowika. Ww. od maja 1948 roku był komendantem placówki Rogóźno gmina Obryte powiat Pułtusk, Niepodległościowej organizacji „Grupy Operacyjnej Armii Krajowej” (GO AK), której zadaniem była walka z ustrojem PRL i przygotowanie wystąpienia zbrojnego na wypadek III wojny światowej. Miał do dyspozycji 4 osoby, używał pseudonimu „Żołądź”. Został aresztowany w dniu 14.12.1948 roku. Skazany w dniu 29.04.1949 roku przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie z art. 86 § 2 KKWP i art. 4 § 1 Dekretu z dnia 13.06.1946 na 10 lat więzienia i 5 lat utraty praw. Materiały 12.04.1957 roku złożono do archiwum Wydziału „C” KW MO w Warszawie pod sygnaturą 61787/IV, a następnie 16.04.1957 skomasowano do numeru 6591/S. IPN BU 0207/2060 t. 1 (6591/III).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Stefan Sosnowik i inni zostali skazani 29.04.1949 z art. 86 § 2 KKPW, art. 88 § 1 w zw. z art. 86 § 2 KKWP, art. 4 § 1 Dekretu z dn. 13.06.1946 za przynależność do GO AK działającej w Pułtusku, za współpracę z ww. grupą, przechowywanie broni bez zezwolenia na terenie powiatu pułtuskiego. Stefan Sosnowik otrzymał wyrok 10 lat więzienia i 5 lat utraty praw. Ww. osadzony był w Więzieniu w Strzelcach Opolskich, w dniu 17.11.1953 został przeniesiony do Zakładu Karnego w Oławie. Zwolniony fakultatywnie w dniu 5.01.1955 roku. IPN BU 1023/501 (Sr. 511/49).
Stefan Sosnowik występuje w Księdze głównej więźniów Centralnego Więzienia w Rawiczu w latach 1945-1964. IPN Po 3/38 (19/165).
Materiały opracowane przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej/ Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. Opracowanie nr 32 - nazwa organizacji: Grupa Operacyjna Armii Krajowej. Stefan Sosnowik występuje w aktach jako komendant placówki Rogóźno powiat Pułtusk. Dowódcą organizacji GOAK był Zdzisław Puchalski ps. “Błyskawica”, okres działalności: czerwiec 1947 - grudzień 1948, obszar działalności: powiat i miasto Pułtusk. W aktach znajdują się m.in. kwestionariusze osobowe, notatki informacyjne oraz korespondencja. IPN BU 0180/47 t. 1-2 (Opracowanie Nr 32, p.30).
.