Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Emil
Nazwisko: Broniarek
Miejsce urodzenia: Pruszków
Data urodzenia: 11-07-1952
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. „Świt” (prowadzonej od 12.09.1979 do 23.03.1983, nr rejestracyjny 26595, nr archiwalny 7646/II). Prawdopodobnie sprawa dotyczyła działalności opozycyjnej w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie. Bliższych danych brak z powodu zniszczenia materiałów w 1989 r. Wyłączony ze sprawy 22.12.1980 i objęty dalszą kontrolą operacyjną w ramach SO krypt. „Mazowsze”. Materiałów brak - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Objęty kontrolą operacyjną poprzez SO krypt. „Mazowsze” (zarejestrowaną 11.12.1980, pod nr 30727, zakończoną 23.06.1983), w ramach której nadzorowano działalność Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. W aktach sprawy wymieniony jako działacz Komisji Zakładowej „Solidarności” w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie i osoba odpowiedzialna za poligrafię Regionu Mazowsze. Wyłączony 8.12.1982 z SO krypt. „Mazowsze” i objęty osobną sprawą krypt. „Brom”. IPN BU 0999/171 (235/III OB)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Objęty inwigilacją w osobnej sprawie krypt. „Brom” po uzyskaniu przez SB informacji, że po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności w NSZZ „Solidarność”, bierze udział w drukowaniu podziemnych wydawnictw dla Niezależnej Oficyny Wydawniczej „Nowa” i kontaktuje się ze Zbigniewem Bujakiem (przewodniczącym Regionu Mazowsze). Prowadzenie sprawy przejął 7.05.1984 Wydz. III-2 SUSW, który 21.08.1984 przekwalifikował KE na SOR. Od 23.08.1984 rozpracowanie przejęła Samodzielna Grupa Operacyjna SUSW, a 7.03.1985 ponownie Wydz. III-2. Sprawę zakończono 20.10.1989 z powodu zaniechania „wrogiej działalności”. Materiały złożone 8.11.1989 w archiwum Wydz. "C" SUSW pod nr. 10489/II zostały zniszczone 28.12.1989 (protokół brakowania nr 084/89). Materiały zniszczone - wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Na podstawie materiałów operacyjnych uzyskanych przez Wydz.III-2 SUSW objęty śledztwem i zatrzymany 29.05.1985 w sprawie o druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw. Jego mieszkanie zostało poddane rewizji. Podczas przesłuchań odmawiał składania wyjaśnień. Sprawa przekazana do sądu. IPN BU 0331/341 (3197/III)
Akta prokuratorskie Wraz z innymi osobami oskarżony o to, że od grudnia 1984 do 29.05.1985 w Słupnie koło Radzymina, „w celu wywołania niepokoju publicznego”, bez zezwolenia drukował z zamiarem rozpowszechniania „nielegalne wydawnictwa, w tym m.in. «Żołnierze wolności» W. Suworowa, «I powtarza wiatr» W. Bukowskiego, sygnowane przez Niezależną Oficynę Wydawniczą NOW-a”. Sprawa przekazana do sądu. IPN BU 576/305 (II Ds. 97/85)
Akta sądowe Za drukowanie i kolportowanie wydawnictw Niezależnej Oficyny Wydawniczej „NOWA” skazany 16.05.1986 przez Sąd Rejonowy w Wołominie na rok i 4 miesiące pozbawienia wolności, zapłacenie 6000 zł opłaty sądowej, pokrycie 1/4 kosztów postępowania i opłacenie kosztów podania wyroku do publicznej wiadomości. Decyzją Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 24.10.1986 postępowanie karne zostało umorzone na mocy amnestii. Do akt sprawy dołączony jest wyrok Izby Karnej Sądu Najwyższego z 29.09.1994 uniewinniający wszystkie osoby skazane w tej sprawie. IPN BU 526/4
Akta administracyjne Występuje w analizie przygotowanej przez Wydział Śledczy WUSW w Gdańsku dotyczącej NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze oraz struktur związku na terenie Zakładów Mechanicznych "Ursus". IPN Gd 0046/520 (1128/5), t. 5, k. 222
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych od 1985 r. na wiosek Wydz. Śledczego SUSW, anulowane 7.11.1988. IPN BU 1003/82498 (EAGS 082498)
.