Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Franciszek
Nazwisko: Wojnar
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 03-10-1953
Imię ojca: Józef
Imię matki: Wiktoria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Bogdan Wojnar został zarejestrowany 15.09.1977 pod nr KR 19125 jako figurant sprawy krypt. "Autograf", dotyczącej rozpracowania sygnatariuszy petycji skierowanej do władz. Sprawę zakończono i akta złożono w archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie 20.01.1978 pod nr 14164/II. Akta zniszczono we wrześniu 1989. Akta 14164/II nie zachowały się. Wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolno-śledcze Dot. B. Wojnara i innych w sprawie o druk i kolportaż pisma podziemnego "Hutnik". Sprawę umorzono na mocy amnestii 27.09.1983. IPN Kr 07/5358 (5690/III gr.)
Akta prokuratorskie Dot. Bogdana Wojnara i innych w sprawie o druk i kolportaż wydawnictw opozycyjnych. Sprawę zakończono skierowaniem do sądu, a następnie 20.09.1983 umorzono na mocy amnestii. IPN Kr 303/219-224 (II Ds 44/83)
Akta sądowe Akta sprawy o zastosowanie amnestii wobec B. Wojnara i innych. Byli oskarżeni o udział w produkcji i kolportażu literatury bezdebitowej. 27.09.1983 sprawę umorzono na mocy amnestii. IPN Kr 17/286 (II KoA 2/83/S)
Akta więzienne Akta osadzonego w Areszcie Śledczym w Krakowie Bogdana Wojnara. Areszt uchylono 04.07.1983 i zastosowano dozór MO. IPN Kr 081/406 (38/820)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych (nr Z-3838/78) w okresie 06.1978 do 06.1980 wniesione przez Wydział III KWMO w Krakowie w związku z działalnością w SKS. IPN Kr 37/131836 (EAKr 131836)
.