Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Henryk
Nazwisko: Kołodziejski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 12-05-1884
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

W latach 1904-1906 członek Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, potem bezpartyjny. W 1902 r. ukończył IV Gimnazjum Klasyczne w Warszawie, w okresie nauki szkolnej członek kółek samokształceniowych. W latach 1899-1901 był założycielem i redaktorem nielegalnego pisma „Ruch". W związku z zaangażowaniem w działalność polityczną nie mógł studiować na terenie Imperium Rosyjskiego. Najpierw studiował w Monachium, potem w Krakowie filozofię i ekonomię. W 1904 r. zdezerterował z armii rosyjskiej podczas wojny rosyjsko-japońskiej. W następnym roku działał pod pseudonimem w komitecie wojenno-rewolucyjnym SDKPiL oraz współredagował nielegalne czasopismo „Sołdatskij Listok”, wraz z całym komitetem aresztowany w listopadzie 1905 r. W 1906 r., przy pomocy członków SDKPiL zbiegł z miejsca uwięzienia w Cytadeli Warszawskiej. Następnie wyjechał za granicę, w latach 1907-1912 studiował ekonomię i filozofię w Wiedniu i Krakowie, gdzie doktoryzował się w maju 1912 r. W latach 1914-1915 jako oficer rezerwy internowany w Wiedniu, w listopadzie 1915 r. powrócił do Warszawy. Pracował jako kierownik naukowy w Bibliotece Publicznej, następnie w latach 1917-1918 jako wicedyrektor Biura Pracy Społecznej przy opracowywaniu projektu konstytucji i ordynacji wyborczej do Sejmu oraz organizacji samorządu terytorialnego. W 1920 r. został dyrektorem Biblioteki Sejmowej, na tym stanowisku pozostał do 1939 r. W KRN od 28.06.1945 r. jako członek komisji, brak bliższych danych. Członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego Frontu Narodowego w okresie 30.08.1952 - 18.04.1953, Prezes Naczelnej Rady Spółdzielczej 05.1949 - 18.04.1953. Autor między innymi: „Automatyzm a planowa gospodarka” 1932, „Wnioski z kryzysu” 1932, „Z zagadnień bezrobocia” 1938 oraz licznych artykułów. Zmarł 18.04.1953 r.


Źródło: Archiwum Akt Nowych Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej 326, s. 91-96; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 306, 323, 375.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Rada Państwa RP Warszawa 21-02-1947 22-07-1952 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 171.
Prezes Najwyższa Izba Kontroli Warszawa 21-02-1947 9-03-1949 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 174.
Członek Rada Państwa PRL Warszawa 22-07-1952 13-04-1953 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 171.
.