Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Rękosiewicz
Miejsce urodzenia: Sarnowa
Data urodzenia: 30-03-1933
Imię ojca: Marian
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kontrolna sprawy śledczej założona 28.05.1951 przez Wydz. V WUBP we Wrocławiu po "zrealizowaniu sprawy nielegalnej organizacji pn. >PAW< [Polska Armia Wyzwoleńcza] i przekazaniu jej do dalszego śledztwa (...) do Ref. Śledczego PUBP we Wrocławiu". Leon Rękosiewicz występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 024/1864 (32195/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez PUBP we Wrocławiu w roku 1951 dot. przynależności do "nielegalnej organizacji" pn. "Polska Armia Wyzwoleńcza" działającej na terenie pow. wrocławskiego, w tym przeciwko Leonowi Rękosiewiczowi. Członkowie organizacji mieli składać przysięgę, w której zobowiązywali się do działalności "na rzecz całego Narodu Polskiego" oraz prowadzenia walki z "czynnikami komunistycznymi i ze sprzymierzeńcami reżimu ZSRR". Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/7172 (18250/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez PUBP we Wrocławiu. Wojskowy Prokuratury Rejonowy we Wrocławiu zatwierdził, sporządzony przez oficera śledczego PUBP we Wrocławiu, akt oskarżenia i w dniu 24.08.1951 skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Leon Rękosiewicz został oskarżony o to, że "od marca 1951 do 22 maja 1951 r. na terenie pow. Wrocław był członkiem nielegalnej organizacji pod nazwą >Polska Armia Wyzwoleńcza< mającej na celu zamienić przemocą ustrój Państwa Polskiego w której to brał udział w zebraniach organizacyjnych" i "przechowywał bez zezwolenia władz broń palną". IPN Wr 155/515 (Pr II 205/51).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 14.09.1951 Leon Rękosiewicz został uznany winnym tego, iż "od 1945 do chwili aresztowania go t.j. 22 maja 1951 r. (...) przechowywał bez zezwolenia władz broń palną", i skazany na karę łączną 6 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat wraz z przepadkiem całego mienia. Na poczet kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 30.05.1951. Na mocy postanowienia WSR we Wrocławiu z dnia 28.05.1953 o zastosowaniu amnestii, karę skrócono do 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Z akt wynika, iż ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 2 i 1 we Wrocławiu oraz Ośrodku Pracy w Jaworznie, skąd został zwolniony 04.09.1953 na mocy Postanowienia WSR z 29.08.1953 o warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary. IPN Wr 21/4609 (Sr 421/51).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1977. Charakterystyka "reakcyjnej organizacji pn. >Polska Armia Wyzwoleńcza< działającej w latach 1950-1951 na terenie pow. Wrocław i Trzebnica oraz miasta Wrocławia", Leon Rękosiewicz był pomocnikiem ww. organizacji. IPN Wr 049/214 (F-216), IPN BU 0179/214 (Charakterystyka Nr 216, p.188).
.