Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Dyblik
Miejsce urodzenia: Polkowice
Data urodzenia: 02-08-1961
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Dyblik 01.04.1983 został zarejestrowany pod nr. 4727 w kategorii OZ (Osoba Zabezpieczona) do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Podmuch” (nr rej. 4287; sprawa założona 13.10.1982 jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia, a następnie 25.11.1982 przekwalifikowana na SOR), dot. ustalenia "sprawców aktów terrorystycznych na terenie województwa legnickiego w 1982 roku", jako podejrzany o "działalność w podziemnych strukturach Solidarności na terenie Polkowic". Dnia 19.10.1983 rejestrację przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o krypt. "Zbieracz I". Akta sprawy "Podmuch" złożono do archiwum pod sygn. 791/II. IPN Wr 022/666 (791/II).
Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu dot. postępowania prowadzonego w sprawie odłożenia urządzenia wybuchowego pod budynek Komisariatu MO w Polkowicach, m.in. przeciwko Zbigniewowi Dyblikowi. Sprawę zakończono sporządzeniem w dniu 16.06.1983 aktu oskarżenia i jego skierowaniem do Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. IPN Wr 35/270 (PgŚl-II-407/82).
Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 30.09.1983 Zbigniew Dyblik został uznany winnym tego, że "w sierpniu lub wrześniu 1982 r. w Polkowicach, woj. legnickiego udzielił pomocy" jednemu z współoskarżonych "w gromadzeniu materiałów wybuchowych przez to, że na jego prośbę wyniósł mu z terenu zakładu pracy pewną ilość dynamitu skalnego, mając świadomość", że potrzebuje o tych materiałów do "bliżej nieokreślonych celów przestępnych", i skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, oraz grzywnę, na poczet której zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 14.04. do 05.05.1983. IPN Wr 101/1248-52 (SOW-133/83, t. 1-5).
Dnia 19.10.1983 Zbigniew Dyblik został zarejestrowany pod nr. 4727 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Zbieracz I" celem kontroli "zachowania się figuranta w miejscu pracy i zamieszkania" oraz "rozpoznawania jego kontaktów pod kątem nawiązywania łączności z b. podziemiem >S< lub innymi osobami, które prowadziły lub zamierzają podjąć działalność o charakterze terrorystycznym". Sprawę prowadził Wydz. III KW MO w Legnicy i Pion III RUSW w Lubinie. Prowadzenie KE zakończono 20.05.1986 "z uwagi na zaniechanie nielegalnej działalności". Materiały zarchiwizowano pod sygn. 1002/II. IPN Wr 022/829 (1002/II).
Materiały dotyczące zabezpieczenie ładu i porządku publicznego na terenie woj. legnickiego w dniach 15.08-02.09.1984. Zbigniew Dyblik figuruje w "Wykazie osób amnestionowanych /z pionu Wydz. III/". IPN Wr 281/5.
W aktach paszportowych Zbigniewa Dyblika zachowało się "Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę" ww. do "kk i kdl w okresie od 18.05.1983 do 18.05.1985" wniesione przez Wydz. III KW MO w Legnicy. W uzasadnieniu podano, iż Zbigniew Dyblik jest podejrzany o "gromadzenie i podkładanie materiałów wybuchowych na terenie woj. legnickiego (...). Prokurator WPG we Wrocławiu do sprawy PG-Śl-II-407/82 zastosował tymczasowe aresztowanie". Zastrzeżenie zarejestrowano w Wydz. "C" KW MO w Legnicy pod nr 4727 dnia 14.06.1983. IPN Wr 502/60174 (EALG 60174).
.