Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Leszek Roman
Nazwisko: Tyliński
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 20-07-1959
Imię ojca: Egon
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny Bydgoszcz 11-01-2020
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe o sygn. EAPB 73808. Karta Pz-35 o sygn. EAPB 73808 z kartoteki paszportowej SUSW. Akt paszportowych o sygn. EAPB 73808 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/389/11/Gd zarządzenie z dnia 03.04.2012 r. dotyczące Leszka Tylińskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.