Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Wolniak
Miejsce urodzenia: WIELUŃ
Data urodzenia: 22-03-1960
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta dochodzenia prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW we Wrocławiu w okresie od 15.06. do 15.09.1985 dot. "rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez podziemne struktury byłego NSZZ >Solidarność<", m.in. przez Janusza Wolniaka. Sprawę zakończono przekazaniem do Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście (znak akt 2 Ds 37/85) z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia. IPN Wr 039/11490 (24771/III).
Akta nadzoru Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu nad sprawą 2 Ds 37/85, prowadzoną przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście przeciwko m.in. Januszowi Wolniakowi, któremu zarzucono rozpowszechnianie w celu "wywołania niepokoju publicznego" wydawnictw "Z dnia na dzień" i "Solidarność Walcząca". Sprawa zakończyła się sporządzeniem aktu oskarżenia i jego przesłaniem do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyki, który wyrokiem z dnia 24.02.1986 skazał ww. na rok pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat (znak akt II K-756/85). IPN Wr 33/179 (II Dsn 32/85/Wr/VI).
Akta tymczasowo aresztowanego Janusza Wolniaka osadzonego 28.06.1985 w Areszcie Śledczym we Wrocławiu w związku ze sprawą 2 Ds 37/85, zwolnionego 18.11.1985 na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyki (znak akt II K 756/85). IPN Wr 28/331 (99/85).
.