Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Jędrzejewski
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 15-02-1936
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Jędrzejewski 04.03.1983 został zarejestrowany przez Wydz. V KW MO w Legnicy pod nr. 4621 jako OZ (Osoba Zabezpieczona) w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Wydawcy" (nr rejestracyjny 4078), założonej w dniu 18.06.1982 w celu "ujawnienia okoliczności powstania, składu i zakresu działania Podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ >S< przy Zakładach Górniczych >Lubin<, zajmującej się m.in. nielegalnymi zbiórkami pieniędzy oraz drukiem i kolportażem nielegalnych ulotek pt. >Nasza prasa<". Sprawę zdjęto z ewidencji 30.04.1985, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 811/II. IPN Wr 022/680 (811/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Legnicy w okresie od 10.02. do 20.06.1983 przeciwko grupie osób, które organizowały oraz uczestniczyły w „działalności zawieszonego, a następnie rozwiązanego NSZZ >Solidarność<”. Sprawa zakończyła się skierowaniem wniosku do Prokuratury Rejonowej w Lubinie o sporządzenie aktu oskarżenia, m.in. wobec Stanisława Jędrzejewskiego. IPN Wr 030/38 (129/III).
Akta Prokuratury Rejonowej w Lubinie dotyczące organizowania oraz uczestniczenia w „działalności zawieszonego, a następnie rozwiązanego NSZZ >Solidarność<”. Stanisławowi Jędrzejewskiemu postawiono zarzut, iż "w okresie od czerwca 1982 r. do listopada 1982 r. w Lubinie uczestniczył w zorganizowaniu działalności zawieszonego, a następnie rozwiązanego NSZZ >Solidarność<, która to działalność miała pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, w ten sposób, że w swoim miejscu pracy tj. ZG >Lubin<-Szyb Główny, w porozumieniu z innymi osobami gromadził środki finansowe na potrzeby tego związku w tym również na pomoc dla osób internowanych, poszukiwanych przez organy ścigania i zwolnionych za udział w strajkach, a także brał udział w konspiracyjnych zebraniach podziemnych struktur tego związku na których dokonywano podziału zgromadzonych środków finansowych". Dnia 01.08.1983 śledztwo przeciwko ww. zostało umorzone w związku z ustawą o amnestii z 21.07.1983. IPN Wr 37/47 (1Ds 128/83/S).
Stanisław Jędrzejewski występuje w aktach nadzoru prowadzonego przez Prokuraturę Wojewódzką w Legnicy nad postępowaniem 2 Ds 128/83/s prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Legnicy. IPN Wr 37/7 (Dsn 8/83/Lin).
"Zastrzeżenie Wydz. Śl. KW MO Legnica na wyjazd do WKŚ w okresie od 19.05.83 do 19.05.1984. Podst.[awa]: nielegalna działalność w NSZZ >Solidarność<". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.