Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Żmuda
Miejsce urodzenia: Golin
Data urodzenia: 14-03-1912
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa agenturalno-śledcza prowadzona w 1951 roku przez Wydz. Śledczy, Wydz. III i IV WUBP we Wrocławiu, dot. przynależności od organizacji "Polska Armia Krajowa". Józef Żmuda występuje jako jej członek. Sprawę złożono w archiwum pod sygn. 279/II, a następnie włączono do akt 12016/III. IPN Wr 039/163 t. 10-12 (10216/III).
Akta śledztwa prowadzonego początkowo przez PUBP w Dzierżoniowie, a następnie przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu o nr. 2347/51, m.in. przeciwko Józefowi Żmudzie, dot. przynależności do nielegalnej organizacji pod nazwą "Polska Armia Krajowa", działającej na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/163 t. 1-9 (10216/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności m.in. Józefa Żmudy do "nielegalnej organizacji". W dniu 19.10.1951 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia sporządzony przez oficera śledczego WUPB we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/245 (Pr II 229/51).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 27.11.1951 Józef Żmuda został uznany winnym m.in. tego, że "w okresie od lutego 1951 r. do chwili aresztowania t.j. do 1 lipca 1951 r. na terenie Pieszyc, pow. Dzierżoniów założył nielegalną organizację P.A.K Polska Armia Krajowa, mającą na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego, pełniąc w niej funkcję przywódcy, przy czym działalność jego polegała na tym, iż werbował do niej członków, starał się o broń palną oraz odbywał zebrania organizacyjne, na których pouczał członków o celach i zadaniach tejże organizacji", i skazany na karę łączną 15 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat wraz z przepadkiem mienia. Na poczet orzeczonej kary więzienia zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 04.07.1951. Postanowieniem z 28.06.1956 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu złagodził karę łączną więzienia do 8 lat. Józef Żmuda karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr I we Wrocławiu, a następnie w Więzieniu we Wronkach. Postanowieniem z 22.10.1956 Wiceprokurator Wojewódzki we Wrocławiu (znak sprawy Wn 487/55) udzieli ww. 6 miesięcy przerwy w odbywaniu kary (zwolniony 29.10.1956), a Postanowieniem z 19.04.1957 przedłużył ww. zwolnienie o dalsze 6 miesięcy. Dnia 11.12.1957 Józef Żmuda został umieszczony w Centralnym Więzieniu w Strzelcach Op. skąd został warunkowo zwolniony dnia 27.04.1958. IPN Wr 21/4683 (Sr 532/51).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w 1974 roku. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pn. >Polska Armia Krajowa<, działającej na terenie powiatu Dzierżoniów w latach 1949/51". Józef Żmuda występuje jako założyciel i dowódca ww. organizacji. IPN Wr 049/38 (F-38).
.