Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Przybył
Miejsce urodzenia: Jugów
Data urodzenia: 22-04-1949
Imię ojca: Gabriel
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zdzisław Przybył 22.12.1983 został zarejestrowany pod nr 2157/5 przez Strażnicę WOP w Tłumaczowie (Wydz. II Sudeckiej Brygady WOP) w kategorii "mater.[eriały] wstęp.[ne] w związku z podejrzeniem o "posiadanie matrycy do produkcji ulotek". Prowadzenie rozpracowania zakończono 27.02.1984 z powodu zaniechania, a materiały zniszczono komisyjnie 12.03.1984. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dnia 05.05.1989 Zdzisław Przybył został zarejestrowany pod nr. 12805 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Holender" (o tym samym nr. rejestracyjnym), założonej 16.03.1989 i prowadzonej przez Ref. V RUSW w Nowej Rudzie. Sprawa dotyczyła powstania Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" na terenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie. Ww. występuje w materiałach jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność". Prowadzenie sprawy zakończono 11.07.1989 i akta złożono do archiwum pod sygn. 3223/II. IPN Wr 025/460 (3223/II).
.