Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Łapiński
Miejsce urodzenia: Łapy
Data urodzenia: 30-10-1929
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:

Członek Związku Młodzieży Wiejskiej: od 1947 do 1949 kierownik propagandy w Zarządzie Powiatowym w Białymstoku. Kierownik kadr w Zarządzie Głównym Związku Młodzieży Polskiej w Warszawie od 1949. Kierownik Wydziału Nauki w Zarządzie Ogólnym Związku Akademickiej Młodzieży Polskiej w latach 1951–1952. Pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej od 1951 do 1959. W PZPR od 1952. Wydalony z partii w 1959 decyzją Warszawskiej Komisji Kontroli Partyjnej za to, że „jako I sekretarz Komitetu Uczelnianego Politechniki Warszawskiej prowadził działalność, którą cechowała bezideowość i karierowiczostwo”. W istocie był to efekt zaostrzenia kursu wobec środowisk akademickich po zakończeniu destalinizacji. Pierwsze odwołanie od tej decyzji do CKKP zostało odrzucone, ale po ponownym rozpatrzeniu sprawy w 1961 CKKP postanowiła „nie stawiać mu przeszkód” w staraniu o przyjęcie do PZPR, co ostatecznie nastąpiło w 1965. W latach 1959-1968 zastępca kierownika zakładu w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, następnie kierownik zakładu w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów w Warszawie 1968-1969, dyrektor Warszawskich Zakładów Urządzeń Informatyki „Meramet” 1970-1972, dyrektor techniczny 1972-1978 i naczelny 1978-1982 Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej „Mera”. W latach 1982-1985 doradca ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego. Od 1985 do 1987 dyrektor zespołu w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów PRL.

Źródła: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, 10996 (Akta osobowe Zdzisława Łapińskiego); AP Warszawa: KW PZPR, zał. 2, 1233, KZ PZPR Politechniki Warszawskiej, 4, k. 23; P. Ośko, Za fasadą. Komitet uczelniany w strukturze PZPR. Zarys problemu na przykładzie Politechniki Warszawskiej, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2016, nr 1(27), s. 77.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa OOP przy Wydziale Mechanicznym Konstrukcyjnym Politechniki Warszawskiej Warszawa PZPR 1953 1954 AP Warszawa, KW PZPR, zał. 2, sygn. 1233 (akta osobowe Zdzisława Łapińskiego)
I Sekretarz OOP przy Wydziale Mechanicznym Konstrukcyjnym Politechniki Warszawskiej Warszawa PZPR 1954 1955 AP Warszawa, KW PZPR, zał. 2, sygn. 1233 (akta osobowe Zdzisława Łapińskiego)
Członek Komitet Warszawski Warszawa PZPR 27-06-1956 6-04-1959 AP Warszawa, KW PZPR: 13, k. 416, 208, k. 182
I Sekretarz Komitet Uczelniany Politechniki Warszawskiej Warszawa PZPR 27-11-1956 31-01-1959 AP Warszawa, KW PZPR, zał. 2, sygn. 1233 (akta osobowe Zdzisława Łapińskiego)
.