Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Marian
Nazwisko: Waluchowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 03-12-1917
Imię ojca: Michał
Imię matki: Adela
Dodatkowe informacje:

W PPR od 15.01.1947 r., następnie w PZPR, żołnierz zawodowy ppłk. W 1935 r. ukończył gimnazjum ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Warszawie, maturę uzyskał w następnym roku. W związku z warunkami materialnymi rozpoczął pracę w charakterze robotnika w fabryce słodyczy "Fuchs" w Warszawie. W okresie 1937-1938 odbył służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy w Równem. W maju 1939 r. zatrudniony na okres próbny w warsztatach Marynarki Wojennej w Gdyni jako kontroler czasu. W kampanii wrześniowej plutonowy podchorąży w 45 pp zastępca dowódcy plutonu, do 1942 r. w niewoli niemieckiej, zwolniony w związku z symulowaniem choroby [!]. Następnie rozpoczął pracę w warsztatach mechanicznych R. Kaszyński w Warszawie, najpierw kontroler czasu, wreszcie pomoc biurowa, na tym stanowisku do początków 1944 r. Potem ukrywał się w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego w miejscowości Witów. Z dniem 9.04. 1945 r. służba w WP, w okresie 04-05.1945 oficer w Baonie Rezerwistów Warszawa Bielany, w okresie maj 1945 do lutego 1946 dowódca plutonu w 48 pp, luty 1946 do sierpnia 1948 kolejno: zastępcą kwatermistrza i kwatermistrz dywizji, zastępcą Kwatermistrza [Śląskiego] Okręgu Wojskowego był od sierpnia 1948 do listopada 1949 r., Szefem Wydziału Organizacyjnego i zastępcą Szefa Sztabu oraz Głównym Kwatermistrzem WP był od listopada 1949 do grudnia 1950 r. Od grudnia 1950 r. w Zespole Wojskowym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, od maja następnego roku Dyrektor Departamentu II Zespołu Wojskowego PKPG.

Źródła: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 6795, s. 6-8; 5318, s. 18.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Partyjny przy Dywizji Śląskiego Okręgu Wojskowego Wrocław PPR 1946 1948 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 5318, s. 18.
Członek Komitet Partyjny przy Dywizji Śląskiego Okręgu Wojskowego Wrocław PZPR 1948 1949 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 5318, s. 18.
Członek Komitet Partyjny Głównego Kwatermistrzostwa WP Warszawa PZPR 1949 1950 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 5318, s. 18.
Członek KZ Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego Warszawa PZPR 1950 1951 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 5318, s. 18.
Zastępca Przewodniczącego Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa 04-1957 05-1968 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 177.