Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Helena
Nazwisko: Banaś
Nazwisko rodowe: Gollas
Miejsce urodzenia: Jarosław
Data urodzenia: 09-10-1913
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Helena Gallas
urodzony/a 09- 10-1913 Jarosław
Imiona rodziców: Jan Maria


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne dot. Heleny Gollas prowadzone przez PUBP/PUdsBP Jarosław od 08.10.1947. Ww. podejrzana była o współpracę z WiN (Wolność i Niezawisłość) udzielając jej członkom informacji dot. działań Referatu Polityczno-Społecznego Starostwa Powiatowego, w którym pracowała. W związku z tym w dniu 16.10.1947 została aresztowana, 08.04.1948 wydano postanowienie o zamknięciu śledztwa ze względu na stan zdrowia ww. Materiały sprawy złożono do archiwum 15.03.1956 pod sygn. 20006, a następnie przerejestrowano do sygn. 2238/II. IPN Rz 042/628 (2238/II).
Gollas Helena występuje w aktach ewidencyjnych PUBP w Jarosławiu, tj. w Terminarzu spraw prowadzonych za lata 1946-1954 oraz Księdze kontrolnej Biura Ewidencji za lata 1946-1954. IPN Rz 50/15 (169), IPN Rz 50/16 (170).
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w latach 1977-1978 zawierające Charakterystykę Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków organizacji, m.in. Heleny Gollas. Od wiosny 1946 do końca roku współpracowała z WiN na terenie Jarosławia udzielając członkom organizacji informacji z działalności Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. IPN Rz 05/3 (CHF-3 t. 2).
.