Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Galant
Miejsce urodzenia: Strachocina
Data urodzenia: 01-10-1926
Imię ojca: Jan
Imię matki: Magdalena
Dodatkowe informacje:

W zasobach archiwalnych IPN zachowały sie dodatkowo akta paszportowe dot.ww o sygn. IPN Wr 519/332192 - brak zastrzeżeń wyjazdów za granicę.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego m.in przeciwko Stanisławowi Galantowi dot. przechowywania na terenie Zakładu Wychowawczego Księży Michalitów w Miejscu Piastowym broni palnej należącej do Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Śledztwo prowadził PUBP w Krośnie w okresie od 29.11.1946 do 23.11.1949 i zakończone zostało skierowaniem sprawy do sądu. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 6078, a następnie 24.06.1967 przerejestrowano do sygn. 1203/III. IPN Rz 046/586 (1203/III, 6078/49/Śl).
Akta sądowe dot. sprawy Stanisława Galanta, oskarżonego o posiadanie nielegalnej broni oraz handel bronią (akty oskarżenia sporządzono dnia 04.11.1946 oraz 06.12.1946). Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie wydanym w dniu 19.12.1946 Stanisław Galant skazany został na 5 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. IPN Rz 107/154 (R.956/46).
Akta prokuratorskie dotyczące S. Galanta oskarżonego o posiadanie broni bez zezwolenia i handel bronią. W dniu 14.03.1947 postanowieniem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie odbyło się niejawne posiedzenie w sprawie m.in. ww. darowano karę więzienia zasądzoną wyrokiem z dnia 19.12.1946, zaś utratę praw utrzymano w mocy (na mocy amnestii z dnia 22.02.1947). Ostatecznie został zwolniony 24.03.1947. IPN Rz 108/1718 (Pr.R-3271/46).
Ww. występuje w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Krośnie oraz Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Krośnie. Zatrzymany 23.10.1946, więziony na zamku w Rzeszowie. IPN Rz 50/29 (195), IPN Rz 50/30 (196).
Zapisy dot. Stanisława Galanta znajdują się w aktach ewidencyjnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, tj. Repertorium Pr - Księgach prowadzonych w okresie od 02.11.1946 do 28.12.1946 i od 02.11.1946 do 27.12.1946, Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") za rok 1947, Skorowidzu "Pr" spraw karnych na rok 1946 oraz Skorowidzu "W" na rok 1947. IPN Rz 65/2, IPN Rz 65/3, IPN Rz 65/19,IPN Rz 65/67, IPN Rz 65/75.
Akta opracowane przez Wydział "C" KW MO w Opolu zawierające "Wykaz wrogiego i przestępczego elementu z terenu woj. opolskiego". Zgromadzona w aktach dokumentacja pochodzi z okresu 20.09.1967-18.02.1971. Stanisław Galant figuruje jako osoba nielegalnie posiadająca broń. IPN Wr 09/27 (1/27).
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KW MO Rzeszów w latach 1977-1978 zawierające Charakterystykę Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" Okręg Rzeszów. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków organizacji, m.in. Stanisława Galanta. W latach 1944-1946 nielegalnie posiadał broń, brał również udział w jej magazynowaniu na terenie Zakładu Wychowawczego Michalitów w Miejscu Piastowym (na potrzeby organizacji WiN). Został aresztowany 23.10.1946. IPN Rz 05/3 (CHF-3 t. 2).
.