Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Kosiba
Miejsce urodzenia: Bączatka
Data urodzenia: 13-10-1917
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa dotyczącego osób udzielających pomocy działaczom Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN) w tym Edwarda Kosiby. Aktem z dnia 16.09.1949 ww. oskarżony został o to, że od września do października 1947 na terenie woj. szczecińskiego i od stycznia 1948 do czerwca 1949 na terenie gminy Kamienica Górna w powiecie jasielskim udzielał pomocy ukrywającym się członkom WiN dostarczając im żywność oraz przedmioty domowego użytku. Ponadto udzielał informacji o ruchach wojsk i milicji na terenie gminy. Sprawę prowadził PUBP w Jaśle w okresie 28.06.1949-15.9.1949. IPN Rz 050/991 (3924/III).
Akta prokuratorskie dotyczące m.in. Edwarda Kosiby prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie w okresie 27.06.1949-04.11.1949. Podejrzany o udzielanie pomocy członkom WiN ukrywającym się w Kamienicy Górnej, został w dniu 25.06.1949 zatrzymany przez organy bezpieczeństwa. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia sporządzono akt oskarżenia (16.09.1949) i skierowano sprawę do sądu. IPN Rz 108/5120 (Pr.II-483/49).
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Rzeszowie prowadzone od 26.06.1949 m.in. w sprawie Edwarda Kosiby. Wyrokiem z dnia 12.10.1949 ww. skazany został na 10 lat pozbawienia wolności za udzielanie pomocy członkom WiN poprzez zorganizowanie im miejsca ukrycia i zaopatrywania ich w żywność. IPN Rz 107/972 (Sr.705/49).
Akta śledztwa dot. innej osoby, członka WiN, rozwijającego siatkę wywiadowczą na terenie pow. jarosławskiego (po likwidacji Dolnośląskiego Okręgu WiN). Edward Kosiba występuje w materiałach jako jedna z osób, z którą ww. miał bezpośredni kontakt poprzez udział w spotkaniach organizowanych u ukrywającego się działacza podziemia. Na spotkaniach tych omawiano sytuację polityczno-gospodarczą w kraju oraz przygotowywano plan działań na wypadek wybuchu III wojny Światowej. Sprawę prowadził WUBP, a następnie WUdsBP we Wrocławiu w okresie 19.03.1948-25.02.1956. IPN Wr 039/9419 (20764/III).
W/w występuje w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP Jasło za lata 1946-1954, Księdze aresztu przy PUBP w Jaśle za lata 1946-1954 oraz w Repertorium spraw śledczych prowadzonym przez PUBP w Jaśle za lata 1947-1954. IPN Rz 50/21 (187), IPN Rz 50/22 (189), IPN Rz 50/81 (246).
Zapisy odnoszące się do Edwarda Kosiby znajdują się w aktach ewidencyjnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, tj.: w Repertorium Pr II prowadzonym w okresie od 03.01.1949 do 10.03.1950, Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") za rok 1950 oraz w Wykazie osób aresztowanych w latach 1948-1949. IPN Rz 65/7, IPN Rz 65/22, IPN Rz 65/55, karta D.W.68 z kartoteki skazanych Centralnego Zarządu Więziennictwa MSW.
Informacje dot. E. Kosiby zamieszczone są: w Księdze głównej II więźniów karnych Centralnego Więzienia (CW) we Wronkach za lata 1949-1950, w Księdze głównej więźniów (1951-1952), w Skorowidzu więźniów CW we Wronkach prowadzonym w latach 1945-1950 oraz w Skorowidzu do księgi więźniów za okres lat 1951-1953. Wymieniony początkowo osadzony w Więzieniu w Rzeszowie (w dniu 20.09.1949), następnie przetransportowywany do więzienia w Przemyślu (08.12.1949), CW we Wronkach (01.07.1950) oraz do Więzienia w Strzelcach Opolskich (09.01.1952). IPN Po 3/62, IPN Po 3/63, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70.
W/w występuje w inwentarzu akt III WUBP w Koszalinie za lata 1945-1953 w związku z podejrzeniami o przynależność do WiN. Materiały o sygn. 2911/III dot. E. Kosiby wybrakowano protokołem nr 47/84 (07.12.1984). IPN Sz 00108/134 t. 24 (631/ADM).
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w latach 1977-1978 zawierające Charakterystykę dot. Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków organizacji, m.in. Edwarda Kosiby. W 1946 roku będąc na terenach zachodnich przez kilka dni ukrywał członków WiN. Dwa lata później ponownie nawiązał z nimi łączność i dostarczał im informacji dot. ruchów UB i MO oraz zaopatrywał ich w żywność. Aresztowany 28.06.1946, wyrokiem WSR w Rzeszowie z dnia 12.10.1949 skazany na 10 lat więzienia. Zwolniony warunkowo 19.03.1953. IPN Rz 05/3.
.