Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Maj
Miejsce urodzenia: Kocikowa
Data urodzenia: 15-01-1920
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Joanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa agenturalno-śledcza prowadzona w 1951 roku przez Wydz. Śledczy, Wydz. III i IV WUBP we Wrocławiu, dot. przynależności od organizacji "Polska Armia Krajowa". Roman Maj występuje jako jej członek. Sprawę złożono w archiwum pod sygn. 279/II, a następnie włączono do akt 12016/III. IPN Wr 039/163 t. 10-12 (10216/III).
Akta śledztwa prowadzonego początkowo przez PUBP w Dzierżoniowie, a następnie przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu o nr. 2347/51, m.in. przeciwko Romanowi Majowi, dot. przynależności do nielegalnej organizacji pod nazwą "Polska Armia Krajowa", działającej na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/163 t. 1-9 (10216/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności m.in. Romana Maja do "nielegalnej organizacji". W dniu 19.10.1951 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia sporządzony przez oficera śledczego WUPB we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego. IPN Wr 155/244 (Pr II 226/51).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 13.11.1951 Roman Maj został uznany winnym tego, iż "w okresie od maja 1951 r. do 28 czerwca 1951 r. na terenie Pieszyc był członkiem nielegalnej organizacji Polska Armia Krajowa usiłującej przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego, przy czym działalność jego przejawiała się tym, że występując pod ps. >Jastrząb< brał udział w zebraniach organizacyjnych", oraz przechowywał broń bez zezwolenia władz, i skazany na 8 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat wraz z przepadkiem mienia. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii z dnia 30.07.1954 WSR we Wrocławiu złagodził ww. wyrok pozbawienia wolności o 1/3, tj. do kary łącznej 5 lat i 4 miesięcy więzienia z utrzymaniem w mocy kar dodatkowych, a Postanowieniem z dnia 21.09.1954 zwolnił warunkowo Romana Maja z odbycia reszty kary więzienia. Z akt wynika, iż ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniach Nr 2 i 1 we Wrocławiu oraz Ośrodku Pracy Więźniów w Jaroszowie, skąd został zwolniony 27.09.1954. Dnia 20.09.1994 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Romana Maja z dnia 13.11.1951. IPN Wr 21/4668 (Sr 510/51).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO Wrocław w 1974 roku. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pn. >Polska Armia Krajowa<, działającej na terenie powiatu Dzierżoniów w latach 1949/51". Roman Maj występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/38 (F-38).
.