Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Leja
Miejsce urodzenia: Łany
Data urodzenia: 01-02-1926
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez WUBP we Wrocławiu w okresie od 27.10.1949 do 13.11.1949 przeciwko Józefowi Lei, który został zatrzymany i tymczasowo aresztowany (04.10.1949) z powodu przynależności do WiN (Wolność i Niezawisłość). W materiałach znajduje się również m.in. dokumentacja sprawy sądowej Józefa Lei (Sr 914/49): akt oskarżenia w/w oraz wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 29.12.1949. Jako były członek AK, a następnie WiN utrzymujący stały kontakt z członkami podziemia znajdował się w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa do lat 80-tych. Dokumenty znajdujące się w aktach pochodzą z okresu 02.08.1949-26.09.1984 i wytworzone zostały przez WUBP, a następnie KW MO we Wrocławiu. IPN Wr 038/1963 (4848/III).
Teczka obserwacyjno-ewidencyjna prowadzona przez WUBP we Wrocławiu w okresie 23.12.1949 - 23.08.1955 w stosunku do w/w. Józef Leja został w dniu 04.10.1949 zatrzymany na terenie pow. Lubań, a następnie osadzony w areszcie WUBP we Wrocławiu. Wymieniony na terenie woj. rzeszowskiego należał do AK, a następnie po przeniesieniu się na obszar ówczesnego woj wrocławskiego do WiN, czytał i kolportował "nielegalną" prasę, przez co w ocenie organów bezpieczeństwa "usiłował przemocą usunąć ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu" oraz "zmienić demokratyczny ustrój Państwa Polskiego". IPN Wr 024/2240 (38246/II).
Akta nadzoru prokuratorskiego dotyczące spraw jakie toczyły się wobec Józefa Lei. W dniu 5.10.1949 Wojskowa Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu wydała postanowienie o aresztowaniu ww. Za przynależność do AK, a następnie WiN został skazany wyrokiem sądowym na karę więzienia. Początkowo przebywał w Areszcie Śledczym WUBP we Wrocławiu, a następnie w dniu 02.12.1949 przeniesiony został do więzienia we Wrocławiu. IPN Wr 155/31 (Pr II 895/49).
Akta sądowe dot. Józefa Lei prowadzone od 20.09.1949. Wymieniony w dniu 04.10.1949 został zatrzymany został przez funkcjonariuszy UB na terenie Olszyn Średnich w pow. lubańskim. Powodem zatrzymania była przynależność do AK na ternie woj. rzeszowskiego, a następnie do WiN na terenie woj. wrocławskiego. Podczas amnestii nie ujawnił się z działalności w organizacjach podziemnych. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 29.12.1949 skazany został na 7 lat więzienia (na mocy amnestii karę skrócono o połowę), utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 4 oraz przepadek całego mienia. IPN Wr 21/3752 (Sr 917/49).
Leja Józef występuje w aktach ewidencyjnych Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu - w Repertorium za rok 1949. IPN Wr 21/5929/4.
Ww. występuje w materiałach faktologicznych dot. działalności WiN na terenie woj. wrocławskiego jako jeden z członków organizacji. Dokumentacja była opracowywana przez Wydział "C" KW MO we Wrocławiu w latach 1974-78. IPN Wr 054/666 (282/748).
Charakterystyka nr 170 dot. nielegalnej organizacji Oddziały Leśne AK krypt. "Warta" działającej od drugiej połowy 1944 do pierwszej połowy 1945 na terenie woj. rzeszowskiego, a następnie Wolność i Niezawisłość Okręg Zachodni, działającej od jesieni 1945 do końca maja 1946 na terenie woj. wrocławskiego. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy członka organizacji Józefa Lei. Od listopada 1944 do czerwca 1945 był członkiem jednego z poakowskich ugrupowań działających na obszarze ówczesnego woj. rzeszowskiego, a od listopada 1945 do kwietnia 1946 członkiem WiN na terenie pow. lubańskiego. Aresztowany, a następnie wyrokiem sądowym skazany na karę więzienia. Materiały były opracowywane w latach 1974-1987 przez Wydział "C" KW MO/WUSW we Wrocławiu. IPN Wr 049/165 (F-170).
Charakterystyka nr 2 dot. organizacji o proweniencji AK działającej pod nazwą 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, działającej w okresie od jesieni 1944 do lipca 1945 na terenie województwa rzeszowskiego. W charakterystyce znajduje się kwestionariusz osobowy Józefa Lei. Na teren woj. rzeszowskiego przybył jesienią 1944 i od tego czasu do rozwiązania był członem organizacji posługując się ps. "Kotek", pośredniczył w w przechowaniu broni na terenie miejscowości Szklary, werbował nowych członków, brał również udział w akcjach ugrupowania. Materiały opracowano w Wydz. "C" KWMO/WUSW w Rzeszowie w latach 1979-1986. IPN Rz 05/1 (CHF-2).
.