Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Czesław
Nazwisko: Skowronek
Miejsce urodzenia: Gródek
Data urodzenia: 27-02-1937
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1968 r. ekonomista prof. nadzwyczajny nauk ekonomicznych z dn. 21.05.1980 r. W roku 1957 ukończył studia na Wydziale Przemysłu Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, dyplom mgra ekonomii z dnia 15.01.1959 r. Po studiach podjął pracę zawodową w Zarządzie Zaopatrzenia Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego — inspektor gospodarki materiałowej. W 1965 r. praca w Zjednoczeniu Przemysłu Okrętowego na stanowisku naczelnika Wydziału Gospodarki Materiałowej. Następnie w Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie na stanowisku kierownika działu analiz ekonomicznych lata 1966-1969. W 1969 r. służbowo przeniesiony do pracy w Komisji Planowania Gospodarczego na stanowisku wicedyrektora Zespołu Gospodarki Materiałowej z jednoczesnym sprawowaniem funkcji Kierownika Zakładu Naukowo-Badawczego Gospodarki Materiałowej. W 1972 r. organizował Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Materiałowej, którym kierował do 1982 r. W 1982 r. został dyrektorem Instytutu Gospodarki Materiałowej. Od 1967 r. związany z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Wojskowej Akademii Politycznej, prowadził zajęcia dydaktyczne i prace badawcze. W 1970 r. obronił w WAP pracę doktorską, 7.03.1977 r. uzyskał habilitację na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych.
Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 12862, s. 1-2, 13, 15, 16, 17.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Członka Komitet Warszawski Warszawa PZPR 1973 1975 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 12862, s. 13.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Materiałowej i Paliwowej Warszawa 08-02-1986 24-10-1987 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 12862, s. 49-50; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 185.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rynku Wewnętrznego Warszawa 18-12-1987 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 12862, s. 52; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 207.
.