Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Jerzy
Nazwisko: Rogiński
Miejsce urodzenia: Sopot
Data urodzenia: 21-10-1948
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Rogiński 30.01.1984 został zarejestrowany pod nr 48243 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kontra” nr rej. 24578 prowadzonej od 10.01.1978 do 12.08.1985. Rozpracowywany jako aktywny członek „Niezależnej Grupy Politycznej” działający w latach 1978-1983 na terenie uczelni gdańskich. 17.02.1984 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył na mocy amnestii z 1984 roku postępowanie prowadzone przeciwko ww. Akta złożono do archiwum pod sygn. 18909/II. Akta o sygn. 18909/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Tadeusza Rogińskiego prowadzone od 16.05.1980 do 03.04.1990 przez Wydz. Paszportów KW MO/WUSW w Gdańsku. Ww. odmówiono w maju 1980 wydania paszportu na wyjazd do Szwecji z tego powodu, iż jeden z członków rodziny wyjechał zagranicę i nie powrócił do kraju. IPN Gd 645/148691 (EAGD 148691).
.