Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Kazimierz
Nazwisko: Iwanyszyn
Miejsce urodzenia: Kazimierz Biskupi
Data urodzenia: 01-09-1943
Imię ojca: Michał
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Zdzisława Iwanyszyna, który został zatrzymany 28.12.1981 na podstawie decyzji nr III „A”/111 z uwagi na fakt, iż „w określonej sytuacji politycznej swoją postawą może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Zwolniony 12.07.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 1214/82. W dniu 22.01.1983 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 39781/II. IPN Ka 043/726 t. 2 (39781/II).
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany 28.12.1981 i umieszczony w Areszcie Śledczym KW MO Katowice. Od dnia 19.02.1982 Zdzisław Iwanyszyn przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu, 18.05.1982 został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Łupkowie. Zwolniony 12.07.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 1214/82. Akta o sygn. IPN Ka 41/296 to karta depozytowa ww. IPN Rz 56/116 (1/82), IPN Ka 41/296.
Zdzisław Iwanyszyn, który przed wprowadzeniem stanu wojennego należał do aktywnych działaczy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy KWK „Sosnowiec” w Sosnowcu, był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Broda” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 11.04.1983 pod nr. rej. KA 52572 i prowadzonego przez Sekcję V KM MO/MUSW Sosnowiec. Kwestionariusz założono na podstawie informacji dotyczącej ww., który po zwolnieniu z internowania podjął ponownie pracę w KWK „Sosnowiec”, a jako osoba ciesząca się dużym zaufaniem załogi kopalni „może w określonych warunkach podjąć negatywną, sprzeczną z obowiązującym porządkiem prawnym działalność”. Celem sprawy było rozpoznanie kontaktów ww. oraz kontrola zachowania w miejscu pracy i zamieszkania. W związku z prowadzonym kwestionariuszem zastosowano perlustrację korespondencji, ww. był również inwigilowany przez osobowe źródła informacji. W toku sprawy z ww. zostały przeprowadzone dwie rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. KE krypt. „Broda” zakończono 30.03.1984 z uwagi na wyjazd Zdzisława Iwanyszyna za granicę na pobyt stały. Materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 39781/II. IPN Ka 043/726 t. 1 (39781/II).
Akta paszportowe ww., który we wrześniu 1983 jako osoba internowana w okresie stanu wojennego złożył wniosek o wydanie zezwolenia na wyjazd za granicę na pobyt stały. IPN Ka 142/32612 (EASO 032612).
.