Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Socha
Miejsce urodzenia: Świecie
Data urodzenia: 30-01-1952
Imię ojca: Jan
Imię matki: Waleria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Brygada” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 10.09.1982 pod nr. rej. BB 6525 przez Wydział V KW MO Bielsko-Biała. W dniu 20.01.1984 SOS przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Brygada”. Stanisław Socha, pracownik Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do sprawy w dn. 06.12.1984 pod nr. rej. BB 9779/6525. Ww. był kontrolowany w ramach SOR „Brygada” z uwagi na fakt, iż wspierał finansowo „nielegalne struktury” NSZZ „Solidarność” i kolportował ulotki. Rozpracowanie zakończono 11.04.1985 przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. W dniu 28.05.1985 materiały SOR „Brygada” zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 2055/II. W dniu 15.01.1990 materiały archiwalne zostały wybrakowane. Materiały o sygn. 2055/II zniszczono 15.01.1990. Wypis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.