Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Motyka
Miejsce urodzenia: Gorzyce
Data urodzenia: 24-04-1947
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:

Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej PZPR - brak bliższych danych.

Źródło: AIPN Rzeszów, 398/54322, b.p. Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz Komitet Gminny Zaleszany PZPR 03-1975 05-1978 AP Kielce Oddział w Sandomierzu, KG PZPR w Zaleszanach, 10, b.p.; Tamże, 23, k. 24; Tamże, 12, k. 8; Tamże, Komitet Wojewódzki (dalej KW) PZPR w Tarnobrzegu, 738, k. 34.;
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Rz 398/54322 (EATG 54322).
W okresie od 10.04.1986 r. do 08.02.1988 r. zarejestrowany pod numerem 8553 jako kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW) przez Referat V RUSW w Sandomierzu. Materiały zarchiwizowano pod numerem I/3594-k. W dniu 21.01.1990 r. zostały zniszczone. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej i odtworzeniowej WUSW w Tarnobrzegu; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej MSW w Warszawie; zapis nr 8553 z dziennika rejestracyjnego WUSW w Tarnobrzegu; zapis nr 3594 z dziennika archiwalnego teczek personalnych i pracy wyeliminowanej agentury WUSW Tarnobrzegu.
.