Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grażyna Rozalia
Nazwisko: Adamus
Nazwisko rodowe: Adamus
Miejsce urodzenia: Zabrze
Data urodzenia: 18-05-1954
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Tułacz” został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej pod nr KA 46017 dn. 22.12.1980 przez Wydział III „A” KWMO w Katowicach w związku z działalnością jednego z liderów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 03.08.1982 Kwestionariusz przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR), która była prowadzona jednocześnie przez Wydział III KWMO w Katowicach oraz Wydział V-1 KWMO w Katowicach. W związku z reorganizacją struktur Służby Bezpieczeństwa w 1983 roku sprawę przekazano do Wydziału V WUSW w Katowicach. Grażyna Adamus została zarejestrowana do SOR „Tułacz” pod nr KA 50527 w dn. 17.08.1982 przez Wydz. V KWMO w Katowicach, gdyż była aktywnym działaczem „Solidarności” w Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Korzystając z uprawnień wynikających z wykonywanego zawodu lekarza, wnioskowała o zwolnienie z internowania i przeniesienie na leczenie jednego z członków Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Po opuszczeniu Ośrodka dla Internowanych członek RKW zbiegł z terenu Ośrodka Zdrowia. W związku z zaistniałą sytuacją G. Adamus skierowano do odbycia internowania. Wobec ww. funkcjonariusze SB zastosowali Kombinację Operacyjną polegającą na skontaktowaniu z nią fałszywego członka „Solidarności”, który faktycznie był funkcjonariuszem SB i miał za zadanie uzyskać od G. Adamus potrzebne informacje. W mieszkaniu ww. założono podsłuch oraz podsłuch telefoniczny. W sprawie wykorzystano wiele Osobowych Źródeł Informacji (OZI). SOR zakończono 14.06.1984 w związku z postępowaniem sądowym figurantów sprawy i likwidacją RKW NSZZ „Solidarność”. Materiały przekazano 20.07.1984 do archiwum Wydz. „C” WUSW w Katowicach, gdzie nadano sygn. 40907/II. IPN Ka 048/1228 t. 1-2 (40907/II).
Grażyna Adamus została internowana w związku z akcją „Jodła” na podstawie decyzji nr 38/V z dn. 04.11.1982. Ww. została zatrzymana ponieważ „była głównym inicjatorem skierowania internowanego” członka Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego na leczenie sanatoryjne, który korzystając z nadążającej się okazji zbiegł. Ponadto G. Adamus była podejrzewana, że utrzymywała kontakty z ukrywającymi się członkami NSZZ „Solidarność”. Ww. początkowo umieszczono w areszcie KWMO w Katowicach. IPN Ka 230/7411 t. 1 (39475/II), IPN Ka 043/454 (39475/II).
Akta internowanego sygn. IPN Sz 264/263. Akta penitencjarne Grażyny Adamus przetrzymywanej od dn. 18.11.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Decyzję o internowaniu uchylono 29.11.1982. IPN Sz 264/263 (7/82).
Grażyna Adamus figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) został zarejestrowany przez Grupę III MUSW w Zabrzu 03.08.1987 pod nr KA 64732. Kwestionariusz został założony z uwagi na utrzymywanie przez Grażynę Adamus kontaktów z osobami „związanymi z podziemiem”. Ww. brała udział w spotkaniach grup dyskusyjnych, podczas których negatywnie wypowiadano się o sytuacji w państwie. W celu pozyskiwania informacji wykorzystywano Tajnych Współpracowników. Sprawę zakończono 05.12.1989 w związku z legalizacją NSZZ „Solidarność”. Materiały przekazano 13.07.1990 do archiwum Wydz. „C” WUSW w Katowicach, gdzie nadano sygn. 39475/II. IPN Ka 230/7411 t. 2 (39475/II), IPN Ka 043/454 (39475/II).
.