Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon
Nazwisko: Adamus
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 02-07-1938
Imię ojca: Marian
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zenon Adamus po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego został internowany w związku z akcją „Jodła” dn. 02.03.1982 na podstawie decyzji Komendanta KWMO w Katowicach nr 363/V z dn. 27.02.1982. Powodem internowania była przynależność do „nielegalnej grupy działającej na terenie KWK „Rozbark”, zajmującej się kolportażem ulotek wśród załogi i osób znajomych”. Ww. umieszczono w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. IPN Ka 043/1050 (40139/II).
Akta internowanego przetrzymywanego od dn. 16.03.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Decyzję o internowaniu uchylono 23.07.1982. Pod sygn. IPN Ka 42/5 przechowywana jest karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/348 (2/82), IPN Ka 42/5 (2/82).
Zenon Adamus figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
.