Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Jan
Nazwisko: Ziółkowski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 21-08-1945
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Ziółkowski po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego został internowany w związku z akcją „Jodła” dn. 13.12.1981 na podstawie decyzji nr My-3. Powodem internowania było uznanie ww. za „inicjatora akcji strajkowych”, oraz „manifestacyjne okazywanie lekceważenia dla organów władzy, wrogo ustosunkowany do ustroju socjalistycznego”. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Założycielskiej, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ww. umieszczono w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju. Decyzję o internowaniu uchylono 16.01.1982. IPN Ka 036/2467 (38695/II).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju, gdzie ww. przebywał od 13.12.1981 do 16.01.1982. IPN Ka 175/711.
Wojciech Ziółkowski figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
Wojciech Ziółkowski został zarejestrowany 01.09.1983 pod numerem KA 53923 przez Grupę III KMMO w Mysłowicach w kategorii kandydata na Tajnego Współpracownika. Następnie w związku z reorganizacją SB sprawa została przekazana do Grupy III MUSW w Mysłowicach. Z pozyskania zrezygnowano z powodu wyraźnej odmowy udzielania odpowiedzi przez W. Ziółkowskiego na interesujące funkcjonariusza SB tematy. Opracowanie zdjęto z ewidencji 31.07.1986. W materiałach nie występuję dokumenty wskazujące na podjęcie współpracy z SB. Akta złożono do archiwum pod sygn. 34774/I-k. IPN Ka 0046/734 (34774/I-k).
.